30 maj 2018 |

Kraftigt ökad handel med ursprungsgarantier för solel

Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. Elproducenter får en ursprungsgaranti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el, som sedan kan säljas på en öppen marknad. Syftet är att slutkunden av el ska få kunskap om elens ursprung på ett tydligt sätt.

Första juni 2017 ändrades den svenska lagstiftningen kring ursprungsgarantier så att det svenska ursprungsgarantisystemet blev kompatibelt med motsvarade system inom EU. Till följd av den nya lagstiftningen, som möjliggör import och export av ursprungsgarantier till resten av EU, har handeln med ursprungsgarantier för sol i Sverige ökat dramatiskt. Både importen och exporten. Samtidigt har även andelen utfärdade ursprungsgarantier till svenska solelproducenter ökat markant. Från motsvarande 36,7 GWh under 2016 till 58,8 GWh under 2017, en ökning med 60 procent.

Utvecklingen har gjort att antalet ursprungsgarantier som använts för att garantera den konsumerade elens ursprung från solcellsanläggningar, det vill säga annullerade ursprungsgarantier för sol, ökade med 706 procent under 2017. Från motsvarande 11,9 GWh under 2016 till 96,4 GWh under 2017.

De ökade handelsvolymerna för ursprungsgarantier för sol har nu börjat bli så stora så att de på Svensk Kraftmäkling (SKM) börjar kunna se ett handelspris. Enligt SKM handlas ursprungsgarantier för sol i allmänhet för 10–15 €-cents/MWh över priset för ursprungsgarantier för vattenkraft i Sverige. Marknadspriset för ursprungsgarantier för vattenkraft ligger i dagsläget på ungefär 95 €-cents/MWh, vilket ger ett ungefärligt värde på ursprungsgarantier för sol på 1 öre/kWh i Sverige.

Flera elbolag betalar dock betydligt mer för solursprungsgarantier än 1 öre/kWh till mikroproducenter, men då inbakat som en del i det totala erbjudandet för överskottselen.

 

Läs mer om ursprungsgarantier på energimyndigheten.se

  • Inga träffar.