6 maj 2024 |

Mallar för kontroll

Svensk Solenergi har tagit fram två mallar för att ge inspiration till elinstallationsföretag i arbetet med kontroll av installationer före idrifttagning. Syftet med mallarna är att belysa vikten av att kontrollera sina installationer som en del av sitt kvalitetsarbete. 

Den ena mallen är ett provnings- och driftsättningsprotokoll, och innehåller förslag på hur man kan utforma ett sådant och vilka mätningar som bör genomföras och protokollföras vid en solcellsinstallation.

Den andra mallen är en checklista för egenkontroll av viktiga moment i utförandet av en solcellsinstallation.

Mallarna är inte menade att användas rakt av men kan ge inspiration till företag som installerar solcellsanläggningar i arbetet med sina egna rutiner för kontroll, som ska finnas beskrivna i företagets egenkontrollprogram.

Provning och kontroll av installationer är viktiga moment som ska utföras vid varje installation för att upptäcka eventuella fel, och därmed höja kvaliteten på installationerna. Mallarna är främst anpassade för mindre installationer, men kan utgöra en grund för att användas till större installationer.

Har du frågor eller synpunkter på riktlinjen kan du kontakta Oskar.

Här kan du läsa och ladda ned mallarna i word-format:

  • Inga träffar.