19 december 2022 |

GreenGo Energy

Nordenskiöldsgatan 11a
211 19 Malmö

Linkedin

GreenGo Energy utvecklar, bygger och finansierar storskaliga markbaserade solcellsanläggningar. Vi är ett vertikalt integrerat företag som täcker samtliga aspekter av projektet, med mark-, mekaniska och elektriska ingenjörer, kartografiska (GIS) experter, projekt finansiärer samt miljö- och tillståndssakkunniga.

GreenGo Energy har utvecklat solcellsanläggningar sedan 2011 och framgångsrikt etablerat driftsatta projekt i Danmark, USA, Österrike och Tyskland.

Kontaktperson:

Tobias Prosin
greengoenergy.se

  • Inga träffar.