20 augusti 2021 |

OX2

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker.

Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en hållbar framtid. OX2 har utvecklat och sålt cirka 2,5 GW.

Företaget har verksamhet i Sverige, Finland, Polen, Frankrike, Litauen, Norge, Spanien, Italien och Rumänien med huvudkontor i Stockholm.

OX2:s aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

  • Inga träffar.