9 februari 2023 |

SunStreet Energy

Hubbo Näs 5
725 95 Västerås

Sunstreet har en storskalig och klimatsmart infrastruktursatsning som lyfter solenergin och bidrar till att energilagring implementeras i Sveriges energisystem. SunStreets koncept innehåller alla led, från markidentifiering, tillstånd och projektering till byggnation, inkoppling och idrifttagning samt slutligen förvaltning, skötsel och demontering.

Kontaktperson:

Anders Hjärpe
anders.hjarpe@sunstreet.se
www.sunstreet.se

  • Inga träffar.