Svensk Solenergi | Start / Medlemsföretag / Energi-, elhandel- och elnätbolag (c)
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Energi-, elhandel- och elnätbolag (c)

 

Affärsverken Karlskrona

Vi på Affärsverken vill skapa goda förutsättningar för en affärsmässig och hållbar utveckling. Att leverera solprodukter som solcellpaket och andelsägd solpark är därför en viktig del i vår strategi att leverera produkter och tjänster som är viktiga för samhället och som gör nytta för företag och privatpersoner.
Tel: 0455-783 00
Kontakt: Anders Karmehed
Webb: www.affarsverken.se

Arvika Kraft

Kommunägda Arvika Kraft AB äger 17 anläggningar som producerar förnybar el från vatten och sol, och äger äger en av Sveriges största solcellsparker, Megasol, som ligger i området Mosseberg. Bolaget bedriver även elhandel. Anläggningen består av sammanlagt 4.080 solcellsmoduler på en yta av drygt 6 000 kvadratmeter.
Tel: 0570-816 00
KontaktThomas Malmstedt
Webbwww.arvika.se 

Axpo Sverige, Malmö

Axpo Sverige ingår i den ledande schweiziska energikoncernen Axpo och är sedan 1996 en oberoende leverantör av avancerade portföljförvaltningstjänster, prissäkringar och balanshantering till svenska elhandelsbolag, energiintensiva industrier och vindkraftsproducenter.
Tel: 040-10 77 74
Kontakt: Tomas Sjöberg
Webb: www.axpo.com

C4 Energi, Kristianstad

Kommunägt energiföretag i Kristianstad. Verksamhet: elnät, elförsäljning, fjärrvärme/kyla och elproduktion/försäljning. Fiber- och biogasverksamhet. Bistår kunder som vill sätta upp solceller med exvis administrationen kring produktion och skatter. Har också en mindre egen solcellsanläggning.
Tel: 044-780 75 00
Kontakt: Emil Larsson
Webb: www.c4energi.se

Dalakraft, Rättvik

Dalakraft är ett elhandelsföretag som samarbetar med Svesol runt solceller. Vi lämnar prisförslag och råd kring solceller till kunder. Vi är även behjälpliga när en kund önskar bli mikroproducent.
Tel: 0280-48 80 19
Kontakt: Anki Gustafsson
Webb: www.dalakraft.se

Ellevio, Stockholm

Äger, driver och utvecklar regionala och lokala elnät och distribuerar el med 99,98 procents pålitlighet till nära 915.000 kunder i Sverige. Vårt elnät är totalt 7.200 mil långt vilket motsvarar nästan två varv runt jorden.
Tel: 08-606 00 00
Kontakt: Albin Kjellberg
Webb: www.ellevio.se

ETC el, Stockholm

ETC El är unikt i Sverige. Elbolaget nöjer sig inte med att köpa el märkt med Bra Miljöval. Det sätter även upp nya solceller för allt överskott och 19 kronor per kund/månad. Det innebär att ETC Els kunder bidrar till att det skapas mer förnyelsebar energi i Sverige – enbart genom att betala elfakturan. Solcellerna sätter vi upp ETC:s solcellspark i Katrineholm.
Tel: 08-410 359 00
Kontakt: Lars Holmquist
Webb: www.etcel.se

Falkenberg Energi 

Solvärmesystem, 5 500 kvadratmeter markplacerade solfångare.
Tel: 0346-867 10
Kontakt: Jens Melin
Webb: www.falkenberg-energi.se

Gislaved Energiring | Gislaved

Vi är ett kommunalt energiföretag som arbetar med el, elnät, elproduktion, gatubelysning och energitjänster. Vi har ett solcellslösning som inkluderar allt från bidrags och elcertansökan till placering, storlek och uppsättning av socellspaket.
Tel: 0371-58 91 13
KontaktMalin Ljunggren
Webbwww.gislavedenergi.se

Gävle Energi

Solel. För oss är det självklart att erbjuda el uteslutande från förnybara energikällor. Det är ett av våra många bidrag för en mer hållbar framtid.
Tel: 026-17 85 75
Kontakt: Madelene Höglund
Webb: www.gavleenergi.se

Göteborg Energi

Solvärme- och solelsystem.
Tel: 031-62 60 00
Kontakt: Erika Antonsson
Webb: www.goteborgenergi.se

Herrljunga Elektriska

Herrljunga Elektriska är ett kommunägt företag med cirka fyrtio anställda. Vårt verksamhetsområde är brett och innefattar det mesta inom el och energi. Vi installerar alla typer av solcellsanläggningar, gärna i samband med åtgärder för energieffektivisering.
Tel: 0513-220 51
Kontakt: Peder Redig
Webb: www.el.herrljunga.se

Jämtkraft, Östersund

Jämtkraft är ett energibolag med ryggraden i Jämtland och med Norden som marknad. Vi hämtar vår drivkraft i naturen omkring oss; rika skogar, friska vindar, kraftfulla forsar och solen. Och vi omvandlar den kraften till hållbar el.
Tel: 063-14 90 00
Kontakt: Jon Grip
Webb: www.jamtkraft.se

Jönköping Energi

Solel.
Tel: 036-10 82 00
Kontakt: Mårten Nelson
Webb: www.jonkopingenergi.se

Kalmar Energi Försäljning

Tel: 0480-45 11 02
Kontakt: Maria Schwarz
Webb: www.kalmarenergi.se

Kraftringen, Lund

Bedömning av huruvida din fastighet lämpar sig för solceller. Stöd när du ska söker bygglov, solcellstöd eller göra ROT-avdrag för installationen. Miljöcertifierade solceller av hög kvalitet. Installation av solcellerna på din fastighet. Inkoppling av din solcellsanläggning till elnätet. Generösa garantier.
Tel: 010-122 70 00
KontaktMikael Dennbo
Webb: www.kraftringen.se

Nordic Green Energy | Stockholm

Vi erbjuder trygga och prisvärda solcellspaket med hög kvalitet. Vi tar fram en skräddarsydd helhetslösning där allt från konsultation till installation ingår. Ni står för takytan och vi sköter resten, helt enkelt.
Nordens ledande leverantör av el från sol, vind och vatten till hushåll, företag och offentlig sektor.
Tel: 08-20 51 00
Kontakt: Karstein Hilsen
Webb: www.nordicgreen.se

Piteenergi| Piteå

Piteenergi är ett kommunägt energibolag med verksamhet inom elnät, elhandel, fjärrvärme, bredband och solel. Vi installerade vår första anläggning 2011 och våren 2018 togs vår senaste anläggning i drift. En forskningsanläggning döpt till Solvåg, bestående av 117 dubbelsidiga paneler monterad på stativ av värmebehandlat trä med olika lutning och azimut för att få svar på hur dessa faktorer påverkar produktionen.
Tel: 0911-648 00
Kontakt: Berndt Essebro
Webb: www.piteenergi.se

Statkraft Financial Energy | Stockholm

Portföljförvaltning av elförbrukare.
Tel
0300-56 24 00
Kontakt: Per Rosenqvist
Webb: www.statkraft.com

Trollhättan energi

Ett energibolag som säljer solceller till företag och privatpersoner.
Tel: 0708-61 79 01
Kontakt: Jonas Bergqvist
Webb: www.trollhattanenergi.se

Utellus | Stockholm

Elhandelsbolag inom förnybar energi.
Tel: 08-559 310 00
KontaktStina Yones
Webb: www.utellus.se

Varberg Energi

Solel, solceller. Verksamhetsgrenar bland andra el, fjärrvärme, naturgas, energitjänsterr. Vår omtanke om miljön innebär satsningar på egen produktion av förnybar energi.
Tel: 0340-62 88 00
Kontakt: Mikael Gunnarsson
Webb: www.varbergenergi.se

Växjö Energi

Kommunalägt energibolag. 
Tel: 0470-70 33 33
Kontakt: Petra Nilson
Webb: www.veab.se

Öresundskraft Marknad, Helsingborg

Elhandelsbolag med intresse för solceller.
Tel: 042-490 30 00
Kontakt: Kristina Lindgren
Webb: www.oresundskraft.se

/181024

 

 

 

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se

Bli medlem

Nya företagsmedlemmar antas av styrelsen.
Välkommen med din ansökan.
Bli medlem