Svensk Solenergi / Medlemsföretag / Medlemsföretag 2020 / Premiumföretag (a) / European Energy Sverige
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

European Energy Sverige

Vind- och solkraft är redan prismässigt fördelaktiga i jämförelse med kol, olja och gas. Vi arbetar hårt med att få nyinstallerade vind- och solenergiparker prismässigt konkurrenskraftiga gentemot existerande kol- och gasgeneratorer, då vi anser att det är marknaden, inte skattebetalarna, som är lösningen på klimatförändringen.

European Energy uppnår målen tillsammans med våra kunder, stora företag som köper förnybar energi och verktyg i syftet att förse konsumenterna med grön el eller fjärrvärme. Vi bygger parkerna i nära samarbete med visionära institutionella investerare, som t.ex. pensionsfonder, som söker en långsiktig investering med låg risk och som bidrar till en bättre framtid.

Vi bygger för närvarande parker i Danmark, Finland, Sverige, Tyskland, Italien, Brasilien och Mexiko. Se vår företagspresentation för mer information om våra pågående projekt.

Läs mer om European Energy Sverige

Kontaktuppgifter

European Energy Sverige
Östra Varvsgatan 4
SE-211 75 Malmö

europeanenergy.com

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se

Bli medlem

Nya företagsmedlemmar antas av styrelsen.
Välkommen med din ansökan.
Bli medlem