Svensk Solenergi / Medlemsföretag / Medlemsföretag 2020 / Premiumföretag (a) / Telge Energi
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Telge Energi


Telge Energi är ett oberoende elbolag som vill att det ska bli enklare för alla att välja ren el. Bolaget tar med sina 175 000 kunder runtom i landet tydligt ställning för klimatet. Förutom elavtal med 100 % ren el erbjuds även andelar i vindkraft, solcellspaneler och inköp av överskottsel från småskaliga solelsproducenter. Telge Energi är som enda elbolag samarbetspartner till Världsnaturfonden WWF och rankas som ett av Sveriges grönaste bolag i ett flertal undersökningar. (Källor: Sifo, Differ med flera.)

Telge Energi började handla med solkraft i syfte att skapa trygghet för elkunder som själva vill investera i solceller och för att öka efterfrågan på el från solkraft. Vi var först med att köpa in överskott av solkraft från mikroproducenter 2012 och sälja elen vidare till våra kunder. I dag, hösten 2015, är 1 % av vår leverans av el till våra kunder solkraft. Det kanske kan låta lite, men totalt i Sverige kommer bara 0,06 % från solel (2014).

Långsiktig affärsmodell

Vi har också utvecklat en långsiktig affärsmodell för våra solkraftsproducenter som innebär att vi kan garantera att värdet på överskottsel skall vara lika med eller högre än värdet på köpt el inklusive lagstadgad skattereduktion. Det kan vi göra genom att vi köper el, elcertifikat och ursprungsgarantier från våra mikroproducenter. Vi har också ett kvittningsförfarande där vi kvittar våra mikroproducenters överproduktion mot förbrukning i pengar per månad och avräkning görs fyra gånger per år med en faktura.

Du som elkund kan bidra till solkraftens utbyggnad genom att välja ett elbolag som har solkraft i sin elmix. Alla elbolag är skyldiga att redovisa sin elmix, både på fakturan och på sin webbplats. Och ju mer solkraft desto mindre smutsig kolkraft blir vi i Europa beroende av.

Tillsammans räddar vi världen – kilowattimme för kilowattimme.

Läs mer om oss och om hur du blir solkraftsproducent på telgeenergi.se

 

Stefan Sundelius, Telge Energi

Kontaktuppgifter

Telge Energi
Box 633
151 27 Södertälje

 020-34 40 40

Stefan Sundelius

www.telgeenergi.se

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se

Bli medlem

Nya företagsmedlemmar antas av styrelsen.
Välkommen med din ansökan.
Bli medlem