18 december 2019 |

Montage och underhåll av solpaneler – så ökar vi säkerheten vid takarbete

Den som vistas på tak ska vara skyddad mot fall med skyddsräcke eller vara förankrad med personlig utrustning för fallskydd. Det är ett sätt att bibehålla vår säkerhet.– Montage och underhåll av solpaneler på tak är ett vanskligt arbete som kräver hög säkerhet. Alla företag med arbete på tak bör därför ha en person som är utbildad i taksäkerhet och fallskydd, säger Johan Paradis, vd på Paradisenergi, som varit uppe på fler än 100 tak.

Under hösten har Taksäkerhetskommittén tagit fram broschyren ”Taksäkerhet på tak med solpaneler” med senaste branschstandard och regler för säkert takarbete när solceller ska monteras och underhållas. Här finns även beskrivning av hur snörasskydd i anslutning till solpaneler bör monteras för att minimera risken för farliga takras.

Förra året omkom 50 personer i arbetsplatsolyckor och ännu fler skadades allvarligt. Ett område som sticker ut, är fall från höga höjder. Arbetsmiljöverket har nu tagit fram en nollvision som innebär att ingen ska behöva dö, skadas eller bli sjuk på sin arbetsplats.

Som installatör av solceller på tak måste man känna till och tillämpa Arbetsmiljöverkets regler för taksäkerhet. Annars är man inte seriös. Alternativet är att någon riskerar att skadas allvarligt eller till och med dö under ett arbetspass, ett scenario som ingen arbetsgivare vill uppleva. Företaget riskerar dessutom att ställas inför rätta om det funnits brister i säkerheten, poängterar Johan Paradis, som varnar för osund konkurrens vid montage av solceller på småhus.

– Montaget blir förstås dyrare om man följer taksäkerhetsreglerna och småhusägare tenderar att välja företag med lägst pris. Som medlem i Svensk Solenergi är det därför viktigt att redan vid införsäljning och i offert lyfta fram att man följer branschstandard och regler för taksäkerhet. Korrekt uppsatta fall- och snörasskydd ger ju dessutom en långsiktig säkerhet för dem som bor i huset och kanske ska upp på taket själva i framtiden.

Säkert takarbete med solpaneler
  • Den som vistas på taket ska vara skyddad mot fall med skyddsräcke eller vara förankrad med personlig fallskyddsutrustning.
  • Vid tillsyn, underhåll och eventuell snö- och isborttagning ska det gå att komma åt takets alla kanter och samtidigt vara säkert förankrad.
  • Ergonomiska förhållande ska vara acceptabla – den som förflyttar sig på ett tak ska inte behöva omförankra sig gång på gång för att jobba säkert.
  • Gör en takplan där förankringsanordningar och säkra områden ritas in.
  • Se till att det så långt som möjligt går att använda vajer- och skensystem som underlättar förflyttning på taket. Se även till att personlig fallskyddsutrustning, fallskyddsblock, karbinhakar med mera inte kan skada solpanelerna vid förankring och förflyttning.
  • Se till att det är möjligt att försiktigt förflytta sig mellan takkant och solpanelsytor.

Ladda ner broschyren Taksäkerhet på tak med solpaneler
SVT: Ingen ska behöva dö på jobbet – nollvision ska hindra olyckorna

  • Inga träffar.