3 december 2019 |

Nätanslutning – implementering av EU-krav

För nästan fyra år sedan kom EU-förordningen Requirements for Generators, RfG. Visst ansvar för anslutning av produktionsanläggningar flyttades i och med förordningen från Svenska Kraftnät till de lokala nätägarna.

Nu pågår ett intensivt arbete med att implementera förordningen. Kraven på växelriktarens frekvens- och spänningsgränser ändras i och med detta. Det blir också nya blanketter för anmälan av mikroproduktion. Tidigare var det bara installatörer som skrev under blanketten. Nu ska även anläggningsägaren signera.

Förra året kom den svenska förordningen EIFS 2018:2 är. Enligt den räcker det inte med att man ställer in växelriktaren på standarden 50549-1. Den måste också ställas in på subinställningen Sverige.

Växelriktare kommer sällan rätt inställda och det kanske inte ens finns ett färdigt Sverigealternativ som uppfyller standarden 50549-1 alla gånger. Ibland har växelriktaren endast Sverigealternativet med den gamla standarden, 50438.

– Många nätägare kanske inte ännu efterfrågar att anslutningen följer den nya standarden 50549-1, men det är den som egentligen gäller, säger Dan-Eric Archer, vd på medlemsföretaget CheckWatt, som träffat elnätsföretagens branschorganisation, Energiföretagen, angående anslutningskraven.

I dag används ofta Energiföretagens egen guide ALPen (Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet) vid anslutning. Den håller också just nu på att ändras. Den nya versionen ska vara klar i början av 2020.

Till Ei.se, mer info och föreskrifter, EU-förordning

  • Inga träffar.