2 november 2021 |

Solenergipriset – nomineringsperioden har öppnat

Med Solenergipriset vill Svensk Solenergi sätta fokus på solenergin och bidra till att öka andelen solvärme och solel i Sverige. Syftet är att sprida kunskap om solenergibranschens spännvidd och därigenom väcka nyfikenhet och skapa intresse.

– Tekniken för solenergi utvecklas snabbt och vi ser hur nya lösningar kommer. Sånt vill vi belöna med solenergipriset, säger Anna Kinberg Batra, Styrelseordförande för Svensk Solenergi.

Utmärkelsen för Årets anläggning delas ut till anläggningsägaren och riktar sig till solvärme- och solelanläggningar som driftsatts under 2021. Årets prestation delas ut till en person, sammanslutning eller organisation som kommit med väsentliga bidrag till utveckling för införande av solenergi under året.

En nominering tas bara i beaktande om samtliga delar finns med i nomineringen.

Juryn poängsätter varje nominerat bidrag utifrån kriterier som motivering, nyhetsvärde, hållbarhet och innovation. De bidrag som får högst poäng går vidare. Därefter genomförs en ingående diskussion, utvärdering och jämförelse mellan de mest intressanta bidragen. Slutligen utses pristagarna av juryn – utifrån total poängsättning och diskussioner.

  • Inga träffar.