5 december 2021 |

November rekordmånad för föranmälningar

Aldrig någonsin i svensk historia har så många solcellsinstallationer föranmälts till svenska elnätsföretag som under november i år. Hela 4 300 föranmälningar gjordes under november.

Januari till november i år lämnades 60 % fler föranmälningar in än under motsvarande period förra året.

Svensk Solenergis prognos är därmed att antalet nätanslutna solcellsanläggningar ökar från 66 000 vid årsskiftet 2020/2021 till 100 000 någon gång i vinter.

Antalet föranmälningar till och med november uppskattas till 33 000, jämfört med 21 000 samma period förra året och 22 000 genomförda installationer hela förra året.

Nytt för november är att vi även har statistik över antal färdiganmälningar hos de tre stora elnätsföretagen. De är färre än antalet föranmälningar, vilket tyder på att en föranmälan inte alltid leder till en installation.

 

  • Inga träffar.