5 maj 2021 |

Ny bok om framgångsrik integration av solceller

Solceller är på stark frammarsch i Sverige och i världen. I framtiden kan vi förväntas oss att i stort sett alla byggnader har solceller i någon form. IEA PVPS har publicerat en inspirerande bok med en samling av framgångsrika internationella projekt med byggnadsintegrerade solceller, varav två är från Sverige.

Univeristetslektor Bengt Stridh sammanfattar boken

Boken berättar om erfarenheterna från människor som funderade på att använda solceller och som äntligen gjorde det, samt visar hur byggnader kan se ut när de har integrerade solceller.

Totalt 25 fallstudier från 11 länder samlades in och de klassificerades i offentliga byggnader (5), kommersiella byggnader (12) och bostadshus (8).

Som ett resultat är det möjligt att sammanfatta några korta slutsatser för användning av byggnadsintegrerade solceller och de nödvändiga åtgärderna för att de ska vidareutvecklas.

Alla de undersökta fallen är framgångsrika på grund av den starka villigheten hos vissa inspirerade intressenter som på något sätt är inblandade i byggnadens förverkligande, som med eftertänksamhet ville göra skillnad.

Effektiva drivkrafter för användning av byggnadsintegrerade solceller är en stor tillgång på mångsidiga solcellskomponenter och moduler, liksom kunskapen från alla intressenter som är inblandade i processen (från tillståndsgivare, till klienten, till arkitekten och till installatörerna).

Därför är det relevant att fortsätta med tillämpad forskning om byggnadsintegrerade solcellskomponenter och utbildningsfrågor. Sådana ansträngningar är nödvändigtvis tvärvetenskapliga och det är fortfarande en inspirerande utmaning för de kommande åren.

Boken hittar du här

  • Inga träffar.