23 maj 2023 |

Ny prognos för installations­takten

Svensk Solenergi har tillsammans med medlemsföretagen tagit fram en prognos för installationstakten 2023. Prognosen visar på en fortsatt stark tillväxt och att antalet nya solcellsanläggningar i år kan bli fler än 100 000.

I slutet av mars kom Energimyndigheten med den officiella statistiken för solcellsanläggningar, som visade att över 55 000 nya anläggningar anslöts under 2022. Det var en dubblering av installationstakten jämfört med 2021 då 26 500 nya anläggningar installerades.

Svensk Solenergis prognos visar nu på ännu ett år med stark tillväxt. Enligt prognosen kommer omkring 103 000 anläggningar att anslutas till elnätet under året. Det skulle i så fall innebära en ökning med 87 procent jämfört med det starka året 2022.

Vår elnätsstatistik visar att första kvartalet i år var rekordstarkt, med över 23 000 anslutningar, vilket är att jämföra med 2022 års snitt per kvartal som var 13 800 installationer.

Prognosen visar att installationsakten fortsätter att öka under Q2, med omkring 26 000 nya installationer, för att sedan stabiliseras under Q3 med en  eventuell liten tillbakagång. För Q4 är sedan prognosen att takten kommer gå upp till nya rekordnivåer, på cirka 29 000 nya anläggningar under kvartalet.

Senaste tiden har dock det höga intresset för att investera i solcellsanläggningar från privatpersoner börjat avta, vilket bland annat syns i Svensk Solenergis statistik över antalet nya föranmälningar. Trots detta pekar alltså prognosen på en stark fortsatt ökning av antalet nya installationer. Anledningen är att många installatörer har byggt upp långa köer som nu börjar kortas ned. Det bör påpekas att prognosen för Q4 är osäker och att ränteutvecklingen troligtvis kommer ha stor påverkan på utfallet.

Effekten då?

Hur stor installerad effekt som de nya anläggningarna omfattar är svårt att sia om, men här gör vi ändå ett försök. Nedan syftar vi på nätansluten effekt, alltså den maximala effekt som kan matas in till elnätet. Den sammanlagda solpanelseffekten (DC-effekten) är alltså något högre.

Under perioden 2017–2021 ökade effekten för en genomsnittlig ny anläggning relativt stadigt år för år, från 17 kW till närmre 19 kW. Under 2022 skedde dock ett trendbrott. Antalet små solcellsanläggningar, mindre än 20 kW, ökade med nästan 130 procent från 2021. Detta segment har de senaste åren stått för cirka 50 procent av den svenska solcellsmarknaden sett till installerad effekt, men under 2022 uppgick segmentet till 70 procent av den nya installerade effekten. Det innebar att den genomsnittliga effekten för anläggningarna som installerades under fjolåret sjönk till 14,4 kW.

Det återstår att se hur stor den genomsnittliga effekten blir i år, men det är rimligt att tro att den kommer fortsätta att ligga på en betydligt lägre nivå. Om vår prognos på drygt 100 000 nya anläggningar visar sig stämma innebär det troligtvis att omkring 1,3–1,7 GW ny nätansluten effekt kommer att installeras under året.

Prognosen är baserad på intervjuer och enkätsvar från medlemsföretag samt statistikbearbetning.

Frågor om prognosen kan ställas till Oskar Öhrman, tekniskt ansvarig på Svensk Solenergi.

Den 7 juni 2023 kommenterade Bengts nya villablogg denna prognos.

  • Inga träffar.