Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Solel i elnät – LTH i Lund

Solel i elnät – LTH i Lund

2013-06-18

Målen med seminariedagen är dels att ge en orientering om nätansluten solel, dels att diskutera begränsningar i elnätets förmåga att ta emot solel som underlag för nationella regler.


Medan solel blivit ett betydande inslag i elproduktionen i Tyskland har utvecklingen i Nordenvarit blygsam fram till 2011. Men när Danmark införde nettodebitering exploderade installerad effekt under 2012 för att i april 2013 uppgå till ca 450 MW. I Sverige har boomen ännu inte skett, men närmar sig kanske: Regeringen vill främja förnybar elproduktion och har tillsatt en utredning om nettodebitering som ska redovisas senast 14 juni. Solelanläggningar säljs av både energibolag och byggvaruhandel och priserna fortsätter sjunka.


Programpunkter

  • Dagsläget för solelanläggningar vad gäller teknik, ekonomi och potential;
  • Utredningsförslaget om nettodebitering;
  • Dansk Energis beräkningsstudie med 1110 lågspänningsnät;
  • Svenska nätbolags beräkningar – E.ON, Fortum, Lunds Energi.

Alla är välkomna men dagen vänder sig särskilt till nätbolag av alla storlekar och personer inom nätutveckling.

Inbjudan som pdf – program, kontaktuppgifter, vägbeskrivning etc.

 

Seminariedagen arrangeras av LTH, Svensk Energi och FORMAS-projektet ”Sol i staden”. ”Sol i staden” stöder stadsplanering med solel – genom potentialkartor, råd om utformning av byggnader, affärsmodeller och samordning med nätbolag. Projektet samverkar med Lunds, Malmös och Helsingborgs städer samt stadsdelsprojekten Brunnshög, Hyllie och H+.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se