Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Årsmöte

Årsmöte

2013-04-26

Svensk Solenergis årsmöte går av stapeln eftermiddagen 26 april, i Stockholm.

Plats: Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm, kallelse och förslag dagordning.

 

Anmälan

Anmälan till lunch och årsmöte görs senast 18 april till kansli @ svensksolenergi.se  
Lunch och medverkan vid årsmötet är kostnadsfritt för medlemmar i SSE, men anmäld
som inte deltar faktureras en administrationsavgift á 500 kronor.


Program

09.00 PV GRID Forum

12.00 Lunch

13.00 Solenergipriset – prisutdelning

13.30 Årsmötesförhandlingar enl. par 5 i stadgarna

 1. Godkännande av dagordning.
 2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Styrelseberättelse och revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren rörande förvaltning under den tid berättelsen avser.
 7. Val av styrelsens ordförande.
 8. Val av övriga styrelsemedlemmar jämte suppleanter.
 9. Val av två revisorer och en suppleant för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper.
 10. Val av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande.
 11. Föreningens verksamhet.
 12. Fastställande av medlemsavgifter.
 13. Av styrelse eller medlem väckta frågor och förslag.

15.00 ca slut

15.00 ca konstituerande styrelsemöte

Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013 - pdf.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se