Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Årsmöte 2015

Årsmöte 2015

2015-04-22

Svensk solenergis årsmöte hålls 22 april på Scandic Talk, vägg i vägg med Stockholmsmässan, Älvsjö, vid samma tidpunkt som Nordbyggs Ecoforum. Årsmötet föregås av ett kort seminarium och avslutas med utdelning av Årets solenergipris inne på mässan.


Program – seminarier, årsmöte, prisutdelning


Anmälan

Anmälan till seminarium, årsmöte och prisutdelning li@svensksolenergi.se senast torsdag 16 april.
En representant per företag, fler i mån av plats – reservlista finns.
Fri entré till Ecoforum för prisutdelningen, kräver att du är anmäld.

Medverkan vid seminarier, årsmöte och prisutdelning är kostnadsfritt för medlemmar i SSE och inbjudna, men anmäld som inte deltar faktureras en administrationsavgift á 500 kronor.

 

10.30 Registrering

10.40 Svensk Solenergi för nybörjare. 

11.10 Banankontakt av tredje graden. Mikael Rosén kommunikationsstrateg, Per Definition.

11.40 Vem äger ditt varumärke? Liselott Törngren, seniorstrateg på varumärkesbyrån Rewir.

12.10 LUNCH

13.30 Svensk solenergiplattform, senaste nytt från solenergiforskarna, Leif Hammarström, UU.

13.50 Elcertifikat, m m. Johanna Nilsson, Energimyndigheten.

14.10 Certifiering, energimärkning, m m. Peter Kovacs, SP.

14.30 FIKA

15.00 Årsmöte 

Årsmötesförhandlingar enligt §5 i stadgarna.

 1. Godkännande av dagordning.
 2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Styrelseberättelse och revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren rörande förvaltning under den tid berättelsen avser.
 7. Val av styrelsens ordförande.
 8. Val av övriga styrelsemedlemmar jämte suppleanter.
 9. Val av två revisorer och en suppleant för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper.
 10. Val av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande.
 11. Föreningens verksamhet.
 12. Fastställande av medlemsavgifter.
 13. Av styrelse eller medlem väckta frågor och förslag. (Förslag från medlemmar ska vara styrelsen/undertecknad tillhanda senast den 15 februari, 2015.)

 

16.00 Konstituerande styrelsemöte, SSE1 – ny- och omvalda ledamöter och suppleanter.

16.00 Mingel på Ecoforum för övriga.

ca 17.15 Prisutdelning, Årets anläggning och Årets prestation, inne på mässan.

 


Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare
jan-olof @ svensksolenergi.se


Handlingar:
Styrelsens förslag till serviceavgifter.
Verksamhetsberättelse 2014, och dito plan 2015.

 

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se