Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Årsmöte 2016

Årsmöte 2016

2016-04-06

Svensk Solenergis årsmöte hålls på eftermiddagen sjätte april i Westmanska palatsen, Holländargatan 17, Stockholm.

 

Program – seminarier, årsmöte, middag


Anmälan

Anmälan till seminarium, årsmöte och middag li@svensksolenergi.se senast torsdag 31 mars.
En representant per företag, fler i mån av plats – reservlista finns.

Medverkan vid seminarier, årsmöte och middag är kostnadsfritt för medlemmar i SSE och inbjudna, men anmäld som inte deltar faktureras en administrationsavgift á 500 kronor.

 

13.30 Registrering och mingel

14.00 Seminarium 

 • Året som gått, Ewa Wäckelgård, ordförande Svensk Solenergi (SSE) 
 • Solenergi i media, Liselott Törngren, seniorstrateg Rewir
 • Solelmarknad, Johan Lindahl, SSE
 • Solenergipotential, J-O Dalenbäck, SSE
 • Certifiering, Anna Carlén, Energimyndigheten
 • Bygglov

15.30 ca, FIKA

16.00 Årsmöte

17.00 ca, Konstituerande styrelsemöte, SSE1 – ny- och omvalda ledamöter och suppleanter.

19.00 Middag

 

Årsmötesförhandlingar enligt §5 i stadgarna.

 1. Godkännande av dagordning.
 2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Styrelseberättelse och revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren rörande förvaltning under den tid berättelsen avser.
 7. Val av styrelsens ordförande.
 8. Val av övriga styrelsemedlemmar jämte suppleanter.
 9. Val av två revisorer och en suppleant för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper.
 10. Val av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande.
 11. Föreningens verksamhet.
 12. Fastställande av medlemsavgifter.
 13. Av styrelse eller medlem väckta frågor och förslag. (Förslag från medlemmar ska vara insända till styrelsen senast 15 februari.)

 

Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare
jan-olof @ svensksolenergi.se

 


PDF Verksamhetsberättelse 2015. Verksamhetsplan och budget 2016–17.
Valberedningens förslag till styrelse.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se