Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Årsmöte 2017

Årsmöte 2017

2017-04-25

Föreningens årsmöte går av stapeln på västkusten, Göteborg Energi står som värd. Och under förmiddagen delar vi ut årets Solenergipriser.


Årsmötet hålls 25 april hos Göteborg Energi, Johan Willins gata 3, nära Nya Ullevi (karta).

Anmälan

Anmälan till seminarium, årsmöte och middag till li@svensksolenergi.se senast onsdag 19 april.
En representant per företag, fler i mån av plats – reservlista finns.

Medverkan vid seminarier, årsmöte och middag är kostnadsfri för medlemmar i SSE och inbjudna, men anmäld som inte deltar faktureras en administrationsavgift á 500 kronor.
 

Program – seminarier, årsmöte, middag


09.30 Registrering och fika
10.00 Välkommen hälsar Göteborg Energi och SSE
10.10 Solenerginytt från EKSTA – C Kilersjö, EKSTA presentation pdf
10.35 Vem äger Nöbble solpark – S Larsson, Kalmar Energi presentation pdf
11.00 Solvärme, m m – J-O Dalenbäck, SSE/Chalmers presentation pdf
11.30 PRISUTDELNING årets Solenergipriser
12.00 Lunch
13.00 Skövde solcellspark, m m – H Bjurbäck, Västfastigheter presentation pdf
13.30 Solel, m m – J Lindahl, SSE

14.00 Årsmöte
15.00 ca Konstituerande styrelsemöte, SSE1 – ny- och omvalda ledamöter och suppleanter.


19.00 Middag (i centrala Göteborg).
 

Årsmötesförhandlingar enligt §5 i stadgarna.

 1. Godkännande av dagordning.
 2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Styrelseberättelse och revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren rörande förvaltning under den tid berättelsen avser.
 7. Val av styrelsens ordförande.
 8. Val av övriga styrelsemedlemmar jämte suppleanter.
 9. Val av två revisorer och en suppleant för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper.
 10. Val av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande.
 11. Föreningens verksamhet.
 12. Fastställande av medlemsavgifter.
 13. Av styrelse eller medlem väckta frågor och förslag. (Förslag från medlemmar ska vara styrelsen/undertecknad tillhanda senast den 15 februari.)

 

Varmt välkomna!

 

Ewa Wäckelgård, ordförande och
Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare.

 

 

Verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017 som pdf.
Valberedningens förslag som pdf.
Årskrönika, sammanställning av årets som gått från Johan Lindahl.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se