Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Årsmöte 2019

Årsmöte 2019

2019-04-25

Föreningens årsmöte går av stapeln på Chalmers i Göteborg 25 april – en heldag med stämma, prisutdelning och seminarium.

 

Anmälan

Anmälan till seminarium, prisutdelning, lunch och årsmöte till li @ svensksolenergi.se senast tisdag 16 april (om specialkost måste vi veta det senast måndag 15 april kl 11).
En representant per företag, fler i mån av plats – reservlista finns.

Medverkan vid seminarier, lunch och årsmöte är kostnadsfri för medlemmar i SSE och inbjudna, men anmäld som inte deltar faktureras en administrationsavgift á 500 kronor.

Vi träffas på Chalmers, Scaniasalen i Kårhuset, Chalmersplatsen 1, karta.

 

Program – årsmöte, Solenergipriset, seminarium


09.30 Registrering, frukostfika och mingel
10.00 Årsmöte – föreläsning, föreningsinformation, årsmötesförhandling
12.00 senast, avslut förmiddagspass, konstituerande styrelsemöte, SSE1 – ny- och omvalda ledamöter samt suppleanter
12.30 Prisutdelning – årets Solenergipriser
12.45 ca, lunchtallrik och mingel

Seminarium
13.30 Solcellsstödet 2019, Hanna Palmqvist, länsstyrelsen VGR
14.00 Solevi å sen då? Rebecca Palmgren, Göteborg Energi
14.30 Kaffe med kaka
15.00 Campus Johanneberg, solceller, m m, Caroline Warnicke, Akademiska Hus
15:30 Solcellsfasad, m m, Peter Kovacs, RISE

16.00 Avslutning

Årsmötesförhandlingar enligt §5 i stadgarna.

 1. Godkännande av dagordning.
 2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Styrelseberättelse och revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren rörande förvaltning under den tid berättelsen avser.
 7. Val av styrelsens ordförande.
 8. Val av övriga styrelsemedlemmar jämte suppleanter.
 9. Val av två revisorer och en suppleant för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper.
 10. Val av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande.
 11. Föreningens verksamhet.
 12. Fastställande av medlemsavgifter.
 13. Av styrelse eller medlem väckta frågor och förslag. (Förslag från medlemmar ska vara styrelsen/undertecknad tillhanda senast den 15 februari.)


Varmt välkommen!

Wilhelm Löwenhielm, ordförande
Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare

 

Verksamhetsberättelse -18, dito plan -19
Valberedningens förslag styrelse och föreningsrevision

 

 

 

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se