Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Årsmöte, Svensk Solenergi

Årsmöte, Svensk Solenergi

2014-04-02

Årsmötet hålls i samband med Nordbygg 2 april, kl 15, Stockholmsmässan i Älvsjö.


Konferensrum K15, Älvsjömässan (Nordbygg), Älvsjö
, Stockholm. Inträdesbiljett till Nordbygg 2014 erhålls genom registrering på 

http://nordbygg.se/aktuellt/till-dig-som-onskar-besoka-nordbygg

 

Anmälan till prisutdelning + årsmöte till kansli@svensksolenergi.se senast 24 mars.

Medverkan vid prisutdelning och årsmöte är kostnadsfritt för medlemmar i SSE, men anmäld som inte deltar faktureras en administrationsavgift á 500 kronor.
Kallelsen som pdf.

Program

15.15 Solenergipriset – prisutdelning 

15.45 Årsmötesförhandlingar enligt §5 i stadgarna

 1. Godkännande av dagordning.
 2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Styrelseberättelse och revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren rörande förvaltning under den tid berättelsen avser.
 7. Val av styrelsens ordförande.
 8. Val av övriga styrelsemedlemmar jämte suppleanter.
 9. Val av två revisorer och en suppleant för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper.
 10. Val av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande.
 11. Föreningens verksamhet.
 12. Fastställande av medlemsavgifter.
 13. Av styrelse eller medlem väckta frågor och förslag.


16.45 ca slut 


17.00 ca konstituerande styrelsemöte


Verksamhetsberättelse 2013 och verksamhetsplan 2014 – pdf.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se