Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Bostadsrättsmässan, Stockholm

Bostadsrättsmässan, Stockholm

2015-11-20

Huvudteman i år är Energisparande, säkerhet (inre säkerhet i husen, brandtillsyn) och förvaltning.

Bostadsrätten är stark som boendeform i Stockholm och det byggs mycket i regionen.

Detta faktum gör denna region särskilt intressant och viktig för dig som säljer produkter och tjänster till målgruppen. Många bostadsrättsföreningar planerar för stora investeringar och Bostadsrättsmässan kan därför bli en viktig mötesplats för föreningar och företag.

Information och kunskap om produkter, tjänster, regelverk och mycket mer

Vi vet av erfarenhet från genomförda mässor att styrelser och bostadsrättshavare uppskattar ett eget forum som bara fokuserar på bostadsrätt – där de kan hämta information och kunskap kring produkter, tjänster och regelverk med mera. 

Besöka eller ställa ut? Läs mer på bostadsrattsmassan.se

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se