Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Förnybara energikällor – solel, solvärme, vindkraft

Förnybara energikällor – solel, solvärme, vindkraft

2013-03-21

Norra Djurgårdsstaden Innovation bjuder in byggherrar och teknikföretag till en heldag med fokus på innovationer och nytänkande.

I de flesta etapper i Norra Djurgårdsstaden finns krav på lokal förnybar energiproduktion. Sänkta produktionskostnader och snabb teknikutveckling har skapat helt nya möjligheter för byggherrarna. Men vilka möjligheter finns i praktiken, och hur lönsam är affären?

Exempel på områden:

  • Solcellsinstallationer på fasader och tak
  • Solfångare för värme och tappvarmvatten
  •  Affärsnyttan med vindkraftsinvesteringar
  • Sorptiv kyla för energieffektiva kontor
  • Länsstyrelsens stöd till solcellsinstallationer
  • och mycket mer

 

Tid: 21 mars 2013, kl 9.00-14.00

Plats: Hangövägen 19 (hus 1, plan 4) i Värtahamnen, Stockholm

Bakgrund

Byggandet av Norra Djurgårdsstaden är i full gång och de första boende flyttade in under hösten 2012. Mycket arbete kvarstår dock – under drygt 20 år ska mer än 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser uppföras i området. Den nya stadsdelen får stor uppmärksamhet, i Sverige och internationellt, för de höga ambitions-nivåerna vad gäller klimat och hållbarhet. Kravnivåerna justeras för varje etapp, bl a med målet att på sikt nå nollenergihus. Forum för hållbara lösningar är ett av Stockholm stads instrument för att stödja denna utveckling.

 

Innehåll

Utställning av innovativ teknik och tjänster från deltagande teknikföretag.

Seminarium med goda exempel, teknikpresentationer och diskussion.

Möjlighet till individuella samtal mellan byggherrar och leverantörer.

 

Deltagare

Totalt cirka 60 personer.

Byggherrar i Norra Djurgårdsstaden – projektledare, miljösamordnare, inköpare, projektörer (läs gärna mer om de olika byggprojekten).

Teknik- och tjänsteföretag inom relaterade områden.

Inbjudna experter inom området, plus representanter för Vinnova, Stockholms stad, med flera.

Anmälan

Följ länken för att anmäla er: http://simplesignup.se/private_event/18316/b00e0d9012

Sista dag för anmälan 1 mars. På grund av utrymmesbrist är antalet utställare begränsat. Vi återkommer med bekräftelse efter sista anmälningsdag. Max två deltagare per utställande företag.Dagen genomförs med ekonomiskt stöd från Vinnova och är kostnadsfri för alla deltagare.

Kontakta Stefan Lindsköld (tel 0703-69 05 44) med kommentarer och frågor.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se