Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Inbjudan till workshop och föredrag kring solel och innovationsvetenskap

Inbjudan till workshop och föredrag kring solel och innovationsvetenskap

2020-03-03

Högskolan i Halmstad bedriver i samarbete med WSP ett industridoktorandprojekt med finansiering av Energimyndigheten som syftar till att kartlägga hinder för en ökad implementering av solcellsanläggningar i den svenska bebyggelsen.

I projektet studeras detta ur ett aktörsperspektiv och kopplas till ett så kallat innovationsekosystem. På lång sikt ska studierna identifiera aspekter som påverkar takten av processen för implementering av solelanläggningar i byggprojekt och i stadsplanering med sikte på att uppnå en hög andel anläggningar i framtida hållbara och smarta städer där solcellsanläggningar är en självklar del.

Inom ramen för studierna genomförs workshops med identifierade aktörer, som är starkt kopplade till implementeringen av solcellsanläggningar. Arbetet har som syfte att identifiera dessa aktörers unika erfarenheter och utmaningar inom solcellsimplementering. Vidare är syftet att studera erfarenheter och koppla detta till akademin för en vetenskaplig analys och vidare arbete med smart energi i smarta städer. Aktörer vi adresserar initialt är beställare, byggentreprenörer, leverantörer, installatörer, elnätbolag, konsulter och arkitekter.

Inbjudan till workshop

3 mars 2020, 13–16.30 inklusive avslutande gästföreläsning kring innovationer i byggsektorn.
WSP Göteborg, Ullevigatan 19.


Vi vill härmed bjuda in till en sådan workshop med representanter från solcellsleverantörer och vi riktar inbjudan till denna målgrupp till medlemsföretag i Svensk Solenergi. Workshopen följer en modell som är upplagd i flera steg: hinder identifieras, kopplas till aktörer och processen samt värderas efter dess upplevda påverkan för implementeringen.

Till forskningsprojektet och denna workshop är Kristian Widén och Charlotta Winkler kopplade. Kristian är docent inom innovationsvetenskap och är forskningsprojektets ledare vid Högskolan i Halmstad, akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap. Charlotta är industridoktorand vid WSP och Högskolan i Halmstad.

Vi hoppas du har möjlighet att komma till denna workshop och bidra till att få in värdefulla erfarenheter till projektet. Eftersom workshopen följer särskild metod är antalet medverkande begränsad. Först till kvar gäller för anmälningarna.

Efter workshopen bjuder vi på eftermiddagskaffe med dopp och ett föredrag kring hantering av innovationers i byggprojekt, som hålls och Kristian Widén.

Vi ber om anmälan senast 28 februari till charlotta.winkler @ wsp.com

Med vänlig hälsning,
Kristian Widén och Charlotta Winkler

 

 

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se