Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Kurs Solcellsinstallatör, steg 1 – GEC mars 2019

Kurs Solcellsinstallatör, steg 1 – GEC mars 2019

2019-03-12

Glava Energy Center – kursen ska ge kunskap om solcellsanläggningens optimala funktion och koppling till byggnadens övriga energisystem samt kunskap om kundservice, arbetsmiljö och säkerhet.

Glava Energy Center erbjuder kurser med fokus på solenergi, bland annat för solcellsinstallatörer. Här används den senaste utbildningsutrustningen och du får genomföra de praktiska momenten på tak som av säkerhetsskäl står på marken.

Efter avslutad kurs ska du ha fått nödvändiga kunskaper för att själv kunna projektera, dimensionera och installera solceller. Fackmannakunskap är viktig för en bra funktion och säker drift. Installationen ska klara krav från försäkringsbolag och garantier. 

Kursinnehåll:

  • Solcellsanläggningens funktion. Grundläggande ellära - AC och DC.
  • Solcellsteknik och systemlösningar
  • Koppling till byggnadens övriga energisystem
  • Batterier och lagringssystem 
  • Dimensionering av solcellsanläggning för enskild byggnad
  • Installation av växelriktare och tillhörande elektroniska styrinstrument
  • Kundservice - Stöd och bidrag till installation. Rotavdrag och solcellsstöd.
  • Arbetsmiljö och säkerhet 
  • Montage av solceller på mark. Teori och praktik.
  • Montage av solceller på tak. Teori och praktik.

 

Mer om kursen 

Till anmälan 

 

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se