Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Mikroproduktion av el, Stockholm

Mikroproduktion av el, Stockholm

2014-12-08

Hur påverkar mikroproduktion i större omfattning elnätet och elnätsbolaget? Hur tackla utmaningen att modernisera det befintliga elnätet för anslutning av större mängder förnybar energi utan att elkvaliteten försämras? Vad händer vid anslutningsprocessen, från föranmälan till färdig anläggning? Vilka krav ställer nätägarna på anläggningarna?


Utvecklingen går mot mer småskalig produktion i energisystemet. Ökade myndighetskrav på energieffektivisering och minskade nätförluster tillsammans med statligt stöd och en ökad miljömedvetenhet hos elkunder har medfört ett växande intresse för förnybar elproduktion.

Solenergi är den energiform som svenskar helst vill ha i sina hem. I takt med sjunkande priser på solceller och kommande stödformer och skattelättnader kan vi även förutspå ett accelererande intresse de kommande åren.

 

Konferensen Mikroproduktion av el den 8–9 december är en uppföljning av konferensen på samma tema i december 2013. Vi har lyssnat på synpunkterna i utvärderingen och årets konferens kommer att ha ännu större fokus på teknik, anslutning och påverkan på elnätet.


Vidare till mer info och anmälan

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se