Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Mikroproduktion av el, Stockholm 4–6 dec

Mikroproduktion av el, Stockholm 4–6 dec

2013-12-06

Mikroproduktion är en del i den pågående energiomställningen där energisektorn står inför en omvandling som ställer helt nya krav på aktörerna.


Kan mikroproduktion av el bli en lönsam affär för alla aktörer?

När elkunden även blir leverantör förändras relationen mellan parterna. Prisutvecklingen på solceller och kommande möjligheter till skatteavdrag eller nettodebitering kommer att skynda på expansionen av anläggningar för egenel. Men det ställer också nya tekniska och affärsmässiga krav på aktörerna.

Konferensen Mikroproduktion av el den 4–6 december kommer att ge dig ny kompetens:

 • Nya regelverk och hur de kommer att förändra kompensationen för inmatning i elnätet
 • Teknik, både när det gäller solcellssystem och hur elnätet och elkvaliteten påverkas. Lyssna till vilka problem som har identifierats och hur man har tacklat dem. Ta del av vad man bör tänka på vid valet av mätsystem vid mikroproduktion
 • Affärsmodeller, nya affärsmodeller kan göra solceller och annan småskalig energiteknik till en tjänst
 • Erfarenheter, du får ta del av 13 praktikfall från nätbolag, elhandelsbolag, användare, IKEA, Stockholms stad, bygg- och fastighetsbolag. Lyssna även till erfarenheter från småskalig vindkraft och laddstationer och laddinfrastruktur för elbilar.

Ta del av praktiska erfarenheter från installationer

För att maximera utbytet av mikroproduktion är det viktigt att samarbetet mellan nätägare, installatör och mikroproducent fungerar optimalt, så att inget glapp eller missförstånd uppstår kring roller och ansvar. På konferensen får du lyssna till praktikfall som delar med sig av sina lärdomar och hur man kan förebygga att intrimningsproblem eller elkvalitetsproblem uppstår. Konferensen ger dig ett unikt tillfälle att lyssna till erfarenheter från E.ON Elnät, Bixia Energy Management, Sala Heby Energi, Öresundskraft, Bergs Tingslags Elektriska AB, Bengt Stridh, Stockholms stad, Wallenstam Naturenergi, Skanska Sverige, Umeå Energi och Gavlegårdarna.

Mer information och anmälan på informasweden.se

 

Onsdag 4 december 2013 – fördjupningspass

Solceller i bebyggd miljö


Delta i detta fördjupningspass som ökar din kompetens om solceller i bebyggd miljö. Under passet kommer Esams solcellsexpert leda gruppen genom viktiga frågeställningar om design, ekonomi och nätanslutning av solcellsanläggningar i form av ett case-scenario (byggnaden där passet äger rum). Du får konkret och praktisk kunskap som du efteråt kan omsätta direkt i din egen organisation.

Passet behandlar bl a:
 • Designaspekter; lämpliga byggnadsytor, solcellstekniker, utseende och grad av byggnadsintegrering m.m., presenteras och diskuteras med deltagarna
 • De ekonomiska förutsättningarna för solcellsanläggningar i form av
  investeringskostnader, ersättning och LCC
 • Frågor som är viktiga vid nätanslutning av solcellsanläggningar. Hur förhåller de svenska kraven för nätanslutning sig till t.ex. de tyska eller danska? Vilka funktio-naliteter och krav uppfyller dagens växelriktare? Vad är viktigt att hålla reda på som nätägare?

  Passet leds av Esams solcellsexpert Michiel van Noord, civilingenjör i teknisk fysik med specialisering i hållbar utveckling.

 

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se