Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Ökad etablering av solceller i Sverige, Stockholm

Ökad etablering av solceller i Sverige, Stockholm

2015-06-15

SolEl-programmet, Energiforsk välkomnar till workshop inför den sista utlysningen i SolEl som öppnar innan sommaren. De kommer att presentera utlysningen och ge forskare och andra kvalificerade utförare en mötesplats för att hitta projektpartner och att diskutera möjliga ansökningar.


SolEl omfattar tekniska och samhällsvetenskapliga studier inom forskningsområdena nätanslutning och solceller i framtidens smarta elnät, hållbara städer och byggnadsanknutna solcellsfrågor, utvärdering av solcellsanknutna produkter och solceller i samhället.


Sverige deltar aktivt i det internationella solcellssamarbetet International Energy Agency Photovoltaic Power Systems, IEA PVPS. Det gör det möjligt att hämta hem internationell kunskap och ger en bättre utväxling av satsade resurser. Vi ser gärna ett ökat samarbete mellan SolEl-projekt och IEA-PVPS, och några svenska experter kommer därför att presentera sin verksamhet i IEA-PVPS. 

 

Plats: Tekniska nämndhusets hörsal. Fleminggatan 4, Stockholm

Datum: 15 juni kl. 13.00–16.00

Anmälan via solelprogrammet.se senast 10 juni

 

Inbjudan och program som pdf

 

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se