Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / SDH 2016 – Billund, Danmark

SDH 2016 – Billund, Danmark

2016-09-21

Den fjärde internationella konferensen om solvärme i fjärrvärmesystem för kommunala energiplanerare och energibolag.


Solvärme i fjärrvärmesystem är den solvärmetillämpning som ökar snabbast varpå kostnaderna går i motsatt riktning. Därmed ökar möjligheterna att utnyttja solvärme i kombination med biobränsle i svenska när- och mindre fjärrvärmesystem. Konferensen i Billund ger såväl möjlighet att ta till sig den senaste tekniska utvecklingen som att besöka danska anläggningar.    

De senaste åren har det uppförts fler än 50 stora solfångarfält i danska fjärrvärmesystem, där det största hittills har 70 000 kvadratmeter solfångare med en nominell effekt på 50 MW. En hög skatt på naturgas och tidvis låga elpriser tack vare mycket vindkraft har lett till sämre lönsamhet för kraftvärme och istället skapat utrymme för solvärme, värmelagring och värmepumpar i de danska fjärrvärmesystemen. En utveckling som inte är alltför osannolik i fler länder.

Vi var pionjärer på att använda solvärme i fjärrvärmesystem på 1980-talet med en mängd demonstrationsprojekt. Den svenska utvecklingen kom bland annat av sig på grund av en mycket positiv utveckling för biobränsle i fjärrvärme. Med tiden har istället intresset för större solvärmesystem i anslutning till fjärrvärme förutom i Danmark också ökat i flera andra länder. Som exempel uppförs det flera anläggningar i Tyskland under 2016 samtidigt som det planeras för en riktigt stor anläggning i Graz, Österrike.

Danish Board of District Heating (DBDH) står som värd för konferensen inom ramen för EU-projektet SDHp2m, som är en förkortning av "Solar District Heating – Policy to market".  Projektet kretsar kring tre regioner, Thuringen i Tyskland, Styria i Österrike och Rhone Alpine i Frankrike, som alla planerar att utveckla solvärme i fjärrvärmesystem. CIT Energy management är svensk partner i projektet och letar efter potentiella svenska demonstrationsprojekt baserat på en pågående kartläggning av alla biobränsleeldade värmecentraler i Västra Götaland. (Kontakta Jan-Olof Dalenbäck.)


För mer information gå till SDH Conference 2016

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se