Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Solcellsanläggningar för jordbruket, Trollhättan

Solcellsanläggningar för jordbruket, Trollhättan

2013-05-13

I dagsläget är lantbrukare i flera fall redan producenter av förnybar energi såsom biogas, men framförallt leverantörer av biomassa för energiframställning. En outnyttjad resurs, som då kan användas för solenergi, är taken på lantbrukens byggnader.


Solcellsanläggningar för lantbruket – workshop

Innovatum har koordinerat förstudien Solcellsanläggningar för lantbruket.


Den 13 maj presenteras resultaten för aktörer i branschen samt andra intressenter. I förstudien har vi tittat på hur stort intresset är och vilka resurser som finns hos lantbrukarna för att bygga solcellsanläggningar. Vi har även sett över vilka affärsmodeller och finansieringslösningar som finns att tillgå för de lantbrukare som vill satsa på solenergi. En kartläggning har också gjorts där frågor om kvalité, säkerhet och underhåll av solcellsanläggningar berörts.

När: 13 maj, 09:3015:00
Var: Saab Bilmuseum, Åkerssjövägen 18 (Innovatumområdet), Trollhättan

I dagsläget är lantbrukare i flera fall redan producenter av förnybar energi såsom biogas, men framförallt leverantörer av biomassa för energiframställning. En outnyttjad resurs, som då kan användas för solenergi, är taken på lantbrukens byggnader. Ladugårdstak är bra för detta ändamål; tak med rätt lutning, stor yta och ingen skuggning från skorstenar, takkupor samt omkringliggande träd är förenliga med solcellsanläggningar. Solcellsanläggningar på ladugårdstak skulle kunna ge kostnadseffektiva installationer med nya affärsmöjligheter för lantbrukare.

Projektdeltagare och presentatörer för dagen är Västra Götalandsregionen, Lantbrukarnas Riksförbund, Trollhättan Energi, SP, Direct Energy, Högskolan Väst och Energigården/Agroväst.

Anmälan: www.innovatum.se/solcellsanlaggningar
Att delta i workshopen kostar 100 kr/person. Betalning sker via fakturering.

Program presenteras inom kort.

För mer information kontakta: Heidi Hautajärvi, 0769-45 12 38 

 

Förstudien är en del av Innovatums plattform Green Factory. En arena för samverkan och en grönare framtid. En plats där olika människor och kompetenser kan mötas och samarbeta på ett nytt, kreativt sätt. Målet med Green Factory är utnyttja den gemensamma kraften hos små och stora företag, akademi och andra aktörer, så att hållbara idéer verkligen kommer ut på marknaden. Läs mer på Innovatums sajt.

 

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se