Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Solenergi i stadsplanering, Lund

Solenergi i stadsplanering, Lund

2014-11-20

Seminariet vänder sig bland annat till stadsplanerare, arkitekter, forskare liksom andra som är intresserade av solenergi i stadsplanering. Presentationerna hålls delvis på engelska.

Framtidens städer ger plats för nya och spännande energilösningar. Mycket talar för solenergi.

Platsen finns där: Stadens byggnader rymmer enorma outnyttjade ytor som passar för sol- celler och andra tekniska solenergilösningar.

Teknikutvecklingen fortsätter: På sikt kan solceller bli ett alternativt material i konventionella solskydd, fönster, fasader och tak.

Kostnaderna sjunker: Priset för solcellsanläggningar är nu nere i en fjärdedel jämfört med 2010.

Forskare vid Lunds universitet har i forskningsprojektet Solenergi i stadsplanering undersökt möjligheter och lösningar för en framgångsrik utveckling av solenergi i det urbana landskapet. Vid seminariedagen delar vi med oss av våra resultat utifrån flera frågor:

  • Hur kan solenergilösningar integreras i byggnader på ett estetiskt sätt?
  • Var står utvecklingen av olika tekniker för solenergi?
  • Hur ser stödet för solenergi i stadsplanering ut och hur kan det förbättras?

 

Seminariet vänder sig bland annat till stadsplanerare, arkitekter, forskare liksom andra som är intresserade av solenergi i stadsplanering. Presentationerna hålls delvis på engelska. Projektet som finansierats av Energimyndigheten, Formas och Naturvårdsverket har genomförts i samverkan med Malmö stad, Lunds kommun, E.ON och Kraftringen.

Registrering

Seminariet inklusive lunch och kaffe är kostnadsfritt. Outnyttjad men ej avanmäld plats debiteras med 250 kronor. Anmäl dig genom att e-posta ditt namn, organisation och e-postadress till alvar.palm@iiiee.lu.se senast 13 november. Ange ev. behov av särskild kost.

pdf med info och program Solenergi i stadsplanering

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se