Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Solvärmeteknik – workshop, Göteborg

Solvärmeteknik – workshop, Göteborg

2019-09-04

Handbok projektering solvärmeanläggningar. För att göra handboken så bra som möjligt och att samtidigt ge branschen en möjlighet att diskutera när, var och hur solvärme med fördel kan används anordnas en workshop som del i framtagandet.


Fokus på solvärmeanläggningar

Nyttan med solvärme är många. Med fördel används solvärmesystem för beredning av tappvarmvatten och även som bas i uppvärmningssystem. Fjärrvärmeinkoppling är ett annat användningsområde.

Aktuellt tas en handbok för projektering av solvärmeanläggningar fram, som kommer ges ut av Svensk Byggtjänst. Handboken riktar sig till konsulter och projektörer och omfattar underlag för förstudier samt projektering.

För att göra handboken så bra som möjligt och att samtidigt ge branschen en möjlighet att diskutera när, var och hur solvärme med fördel kan används anordnas en workshop som del i framtagandet.

Workshopen hålls vid WSP i Göteborg fjärde september  och anordnas inom fördjupningsområdet för solenergi inom BeBo, Energimyndighetens beställarnätverk för energieffektiva flerbostadshus och Svensk Solenergi.

Mer information och anmälan via bebostad.se

 

 

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se