Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Solvärmeworkshop 2020, Borlänge

Solvärmeworkshop 2020, Borlänge

2020-05-12

Svensk Solenergi i samarbete med Energikompetenscentrum (EKC) vid Högskolan Dalarna och Byggdialog Dalarna bjuder in bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, fjärrvärmeföretag, energirådgivare och konsulter en dag tillägnad solvärme.


"Intresset för solenergi har alltid varit stor men marknaden har varit trög under en lång tid. Nu är marknaden för solel mycket aktiv medan solvärmen har kommit lite i skymundan. Under denna dag kan du få en uppdatering över det aktuella läget med solvärme både nationellt och internationellt. Vi har även ett studiebesök till en bostadsrättsförening där man har både solvärme och solel."


Tisdag 12 maj, kl 9.00–16.00

Högskolan Dalarna, Borlänge

Workshopen är kostnadsfri Anmälan till Lotta Lindén, lli @ du.se

Mer information Hans Ersson, her@du.se, 070-189 99 17

 

PROGRAM

9.30–10.00 Ankomst, kaffe

10.00–10.10 Välkommen, Öppning av dagen Anna Werner, vd Svensk Solenergi och Chris Bales Högskolan Dalarna

10.10–10.30 Introduktion solvärme i Sverige och Europa, Jan–Olof Dalenbäck, professor Chalmers, Svensk Solenergi

10.30–10.50 Solvärme i när– och fjärrvärmesystem, Jan–Olof Dalenbäck, Professor Chalmers, Svensk Solenergi

10.50–11.10 Färdplan – Fossilfri konkurrenskraft i uppvärmningsbranschen, Chris Bales Högskolan Dalarna

11.10–11.20 Paus

11.20–11.40 100% solvärme för byggnader? Klaus Lorenz, Högskolan Dalarna

11.40–12.00 Potential för solvärme i mindre städer i Europa, Daniel Trier, PlanEnergi Danmark (via länk)

12.00–12.10 Summering av förmiddagen, Anna Werner, vd Svensk Solenergi

12.10–13.10 Lunch vid Kök Nyström

13.10–13.30 Framgångsrik solvärme hos EKSTA Bostads AB, Christer Kilersjö, vd EKSTA Bostads AB

13.30–13.50 Industriell solvärme och solvärme för fjärrvärme, Joakim Byström, CEO Absolicon

13.50–14.10 Kunskapsläget för villasolvärme, Högskolan Dalarna

14.10–14.30 Diskussion, Summering av dagen, Anna Werner, vd Svensk Solenergi

14.30 Avresa till Falun

15.00 Studiebesök Brf Promenaden i Falun

16.00 Avslutning i Falun

 

 

 

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se