Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium / Workshop kring beställarstöd, Stockholm

Workshop kring beställarstöd, Stockholm

2018-05-23

Workshop i projektet "Beställarstöd för solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering (SOL:AR)".


Är du fastighetsägare eller solenergileverantör? Var med och påverka utvecklingen!

Vi söker fastighetsägare med intresse för utvändiga solavskärmningar och/eller solenergi och leverantörer inom solenergi- och solskyddsbranscherna som vill delta i en workshop i Stockholm den 23 maj, preliminärt 13–16.30.

Workshopen är en del i ett pågående forskningsprojekt – SOL:AR – som undersöker hur ett framtida visualiseringsverktyg skulle kunna underlätta för fastighetsägare att få en snabb förståelse för vad olika solskydds- eller solenergilösningar skulle kunna innebära för deras befintliga fastigheter. Kan man med ett digitalt verktyg få stöd i beställarprocessen och därmed göra besluten enklare? 

Mer info och anmälan

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se