Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2010 / Svensk Solenergi prisas för pr-kampanj
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2010-12-14

Svensk Solenergi prisas för pr-kampanj

Svensk Solenergi har tilldelats pris för ”den mest intressanta aktiviteten” inom solenergi i Europa. Priset avser främst en pr-kampanj med över 200 nyhetsinslag i media. Förutom äran uppgår priset till tusen euro.

Svensk Solenergi fick priset för en välplanerad och framgångsrik kampanj i media, som startade i början av 2009 när Svensk Solenergi inledde ett samarbete med pr-byrån Westander. Ett av målen var att öka genomslaget och intresset för solenergi inför riksdagsvalet i Sverige i september 2010.

Priset “ISES Europe Award” delas ut bland de europeiska sektionerna inom International Solar Energy Society (ISES) vartannat år i samband med solenergikonferensen Eurosun. Priset går till den aktör som genomfört ”the most interesting activity” de senaste två åren.

– Rapporteringen i media var i stort sett obefintlig när vi drog igång kampanjen 2009. Intresset var lågt bland både allmänhet och politiker, men nu märker vi att det har vänt, säger Lars Andrén, ordförande för Svensk Solenergi.

För nästan två år sedan började Svensk Solenergi arbeta aktivt med pr för att stärka solenergins ställning i Sverige. Ett konsekvent arbete med att kommunicera via läns- och lokalmedier har hittills resulterat i över 200 nyhetsinslag i media. Seminarier har ordnats för politiker och möten har ägt rum med bland annat Energimyndigheten. Inför valet 2010 genomfördes en enkätundersökning om solvärme och solenergi till 500 riksdagskandidater på valbar plats.

– Enkäten till riksdagskandidaterna bekräftade en mer positiv bild av solenergin. En stor majoritet av politikerna är positiva till nationella mål för solenergin och fortsatt stöd till solel och solvärme, säger Lars Andrén.

Pr-kampanjen har sedan starten i början av 2009 genomförts med begränsade medel.

 

Mer om ISES European Award 2010

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Holländargatan 17
111 60 Stockholm
info@svensksolenergi.se