Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2012 / Solel svarade för 15 TWh första halvåret
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2012-11-27
|Statistik

Solel svarade för 15 TWh första halvåret

Det första halvåret 2012 svarade förnybar elenergi för 25 % i Tyskland. Det är ungefär hälften av vad vi har i Sverige, men det visar på en imponerande utveckling i ett stort europeiskt land som inte har så stora vattenkrafttillgångar som vi har i Sverige.

Nedanstående tabell från Bundesverband der Energie- und Wasserwirtshaft e.V (BDEW) visar förnybar el i Tyskland det 1:a halvåret 2011 och 2012.

    2011    2012  Andel 2012
  TWh TWh %
Vindkraft  21,0 24,9  9,2 
Bioenergi 14,5  15,3  5,7 
Vattenkraft 8,7  10,8  4,0 
Sol/solceller 9,8  14,4  5,3
Övrig förnybar el 2,4  2,5  0,9 
Summa 56,4  67,9  25,1 

 

Än mer anmärkningsvärt är det att solel/solceller nu svarar för en lika stor andel som bioenergi och en större andel än vattenkraft. Det pratas ofta om hur mycket solceller som installerats i Tyskland, då menar man ofta installerad effekt (GW), men det här visar klart att det också handlar om en väsentlig energitillförsel, 14,4 TWh bara under ett halvår, säger Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare i Svensk Solenergi.

Omräknat till helår motsvarar det nära hälften av vår totala elanvändning i sektorn bostäder och service (ca 70 TWh/år enl. Energiläget), och då ska vi veta att vi använder mycket el i svenska byggnader. 

För den som vill dyka djupare i ämnet ”Solarstrom, m m” kan vi hänvisa till BDEW

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Holländargatan 17
111 60 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se