Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2013 / 108 miljoner kronor till forskning om el och bränsle från solenergi
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2013-01-15
|Forskning

108 miljoner kronor till forskning om el och bränsle från solenergi

Nu har Energimyndigheten fördelat 108 miljoner kronor till några av landets bästa forskargrupper. – Sverige har genom sitt unika innovationsklimat potential att leda nästa steg i utvecklingen av solenergi, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

I fem av forskningsprojekten som Energimyndigheten nu beviljat stöd till utvecklas teknik för nya typer av solceller, och i det sjätte ska omvandling av solenergi till bränsle demonstreras. Samtliga forskningsprojekt bedöms kunna öka andelen förnybar energi i det svenska energisystemet.

– Solceller och solbränsle är viktiga framtidsområden där svenska forskare kan bidra till energiomställningen både lokalt och globalt, samtidigt som teknikutvecklingen kan ge arbetstillfällen i Sverige, säger Birgitta Palmberger, avdelningschef för Energimyndighetens teknikavdelning.

Fungerande solceller finns redan i dag, och nya och utökade användningsområden öppnar sig om de kan bli billigare, mer flexibla eller mer effektiva. Apparater som omvandlar solenergi till bränsle finns inte på marknaden ännu, men det projekt som nu får finansiering kan föra forskningen närmare detta mål.

Gensvaret på den första utlysningen inom forskningsprogrammet El och bränsle från solen har varit stort.

– Vi har efterlyst projekt där forskningsresultat omsätts i tillämpningar och det handlar om forskning av absolut högsta klass. För att vi ska kunna ställa om energisystemet behövs inte bara bra forskning, utan även att forskningen leder fram till utveckling av faktiska produkter genom tillämpning och samarbete med näringslivet, säger Susanne Karlsson, vid Energimyndigheten.

Inom programmet planeras en andra utlysning under 2013, där Energimyndigheten vill knyta ihop industri och forskning ytterligare i samfinansierade projekt. Solenergiteknik omfattar dessutom modulutveckling, kraftelektronik och andra kringkomponenter. Inte minst på dessa områden kan utveckling inom solteknikområdena bidra till tillväxt och arbetstillfällen i Sverige.

 

Saxat från energimyndigheten.se