Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2013 / Mer solenergi i Gårdsten
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2013-01-26
|Anläggningar

Mer solenergi i Gårdsten

Nytt i Gårdsten – en anläggning där man monterat solcellsmoduler på befintliga inglasade balkonger på det hus som rymmer Gårdstens­bostäder kontor. Och en elbilspool.

Gårdstensbostäder har tidigare monterat solfångare på flera hus i Västra Gårdsten, varav ett där solfångarna kopplats direkt till fjärrvärmenätet i området. Nu har man också uppfört en anläggning där man monterat solcellsmoduler på befintliga inglasade balkonger på det hus som rymmer Gårdstens­bostäder kontor.

Den fasadintegrerade anläggningen har utvecklats inom ett samarbete mellan Chalmers, Gårdstensbostäder och Direct Energy. Anläggningen är slutbesiktigad, i drift och kommer att utvärderas under 2013 inom ett samarbete med Göteborg Energi.

Elbilspool 

Gårdstensbostäder har dessutom startat en liten elbilspool för sina hyresgäster i samarbete med Göteborg Energi, Move About och Balco (inglasade balkonger) och täcker sedan tidigare merparten av hela sitt elbehov med ett lokalt vindkraftverk som uppförts av Göteborg Energi. 

Gårdstenbostäder är ett litet kommunalt bostadsbolag med cirka 2 700 lägenheter och ett antal lokaler för uthyrning. Gårdstenbostäder är kända för sina ”Solhus” som var en del av en prisbelönad upprustning av miljonprogramsområdet Gårdsten i nordöstra Göteborg.  Gårdstensbostäder ingår i Förvaltnings AB Framtiden, som är helägt av Göteborgs stad. 

 

Mer information:

Jan-Olof Dalenbäck, 031-772 11 53
Installationsteknik, EoM, Chalmers