Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2013 / PV GRID - databas rankar smart administration
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2013-01-16
|Övrigt

PV GRID - databas rankar smart administration

Ny europeisk rankning av processen för installation av solcellsanläggningar. Hur smart är ditt lands administration av lagar och regler när det gäller nätanslutning?

Det europeiska konsortiet PV GRID har nu släppt sin databas med detaljerade uppgifter om projektutveckling i 16 länder efter en omfattande uppdatering. Databasen rankar nu varje land beroende på hur “smart” den process som projektutvecklare (privatpersoner, kommuner, företag) måste igenom för att en solcellsanläggning ska kunna mata in solel på elnätet. 

Deltagarna i PV GRID har samlat in och analyserat data från projektutvecklare och installatörer i 16 länder. Arbetet bygger på det tidigare genomförda projektet PV LEGAL (2009 till 2012). Där utvecklades en interaktiv offentlig databas med vars hjälp man kunde utvärdera olika hinder för att installera solcellsanläggningar (lagar, regler och administration). Inom PV GRID har nu databasen kompletterats, förbättrats och förenklats och fått en ny grafisk utformning för att bli mer användarvänlig. Den gör det nu möjligt för alla att studera hur lång tid det tar och vad den lagenliga administrationen kostar för en installation i olika länder baserat på dagens erfarenheter.

De första resultaten visar att processen för anläggningar på småhus är enklast i Belgien, Tyskland och Grekland, medan Spanien och Sverige har de mest tidskrävande processerna. Databasen visar också att det är ännu krångligare med större anläggningar i flera länder. Förutom den tid det tar kan man också studera andra indikatorer som väntetid, hur svårt hinder processen är och hur stor arbetsinsats det krävs för lagenlig administration i anslutning till en installation.

Projektdeltagarna kommer att uppdatera informationen i databasen under projekttiden. Du kommer till PV GRID databas via följande adress: www.pvgrid.eu/database