Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2013

Nyheter 2013

Månad:

Kategori:

2013-03-27
|Politik

Hearing SERO och S

I riksdagen hölls i dag en hearing om möjligheterna till en förnybar energiförsörjning, anordnades av S och SERO.

2013-03-21
|övrigt

Solenergins roll i det framtida energisystemet

Svensk Solenergis ordförande Lars Andrén var i dag inbjuden att tala om solenergins roll i det framtida energisystemet på seminarium anordnat av nätverket 100% förnybart.

2013-03-12
|Anläggningar

Sveriges största glasfasad med elproduktion

Sveriges största glasfasad med solceller, 220 kvadratmeter, ska pryda parkeringshuset Atollen i Jönköping. Dessutom sätts solceller upp på parkeringshusets översta däck.

2013-03-11
|Statistik

Installerad solcellskapacitet 2012

Under 2012 installerades det totalt 8,1 MW solcellseffekt i Sverige, varav 0,8 MW var fristående system och 7,3 MW nätanslutna system. Den kumulativa installerade kapaciteten uppgår därmed till 23,8 MW, av vilket 7,3 MW är fristående och 16,5 MW nätanslutna system.

2013-03-11
|Statistik

88 % önskar mer solenergi

Solkraft är det energislag som störst andel av svenskarna vill satsa mer på, åtta av tio anser att vi i Sverige bör öka användningen av solkraft under de närmaste fem–tio åren. Och 16 % av svenskarna överväger att göra investeringar för att kunna producera egen el, till exempel solceller.

2013-03-07
|politik

SSE träffar (S)

Svensk Solenergi bjöds in att träffa Socialdemokratiska riksdagsgruppen för att under eftermiddagen 7 mars diskutera aktuella energifrågor i allmänhet och förnybar energi i synnerhet, dessutom ville de veta vad vi anser är viktigt att förändra inom politiken.

2013-03-06
|övrigt

Antidumpning, solcellsmoduler av kristallint kisel från Kina

Den 5 mars 2013 publicerade Europeiska kommissionen en förordning om att import av kristallint kisel solcellsmoduler och nyckelkomponenter (det vill säga celler och plattor) med ursprung i eller har avsänts från Kina, är föremål för registrering.

2013-02-28
|Ekonomi

Solvärmestöd i Värnamo kommun

Stödet gäller alla nyinstallationer av solvärme oavsett var i kommunen du installerar dem.

2013-02-11
|Ekonomi

Årets stöd för solcellinstallationer

Energimyndigheten har beslutat om fördelningen av 107,5 miljoner kronor i det statliga stödet för installation av solceller för 2013. I topp ligger Västra Götaland och Skåne följt av Östergötland.

2013-01-26
|Anläggningar

Mer solenergi i Gårdsten

Nytt i Gårdsten – en anläggning där man monterat solcellsmoduler på befintliga inglasade balkonger på det hus som rymmer Gårdstens­bostäder kontor. Och en elbilspool.

2013-01-16
|Övrigt

PV GRID - databas rankar smart administration

Ny europeisk rankning av processen för installation av solcellsanläggningar. Hur smart är ditt lands administration av lagar och regler när det gäller nätanslutning?

2013-01-15
|Forskning

108 miljoner kronor till forskning om el och bränsle från solenergi

Nu har Energimyndigheten fördelat 108 miljoner kronor till några av landets bästa forskargrupper. – Sverige har genom sitt unika innovationsklimat potential att leda nästa steg i utvecklingen av solenergi, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.