Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2014 / Beslutet om rimliga villkor för solel får inte dröja längre
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2014-06-10
|Debatt

Beslutet om rimliga villkor för solel får inte dröja längre

I väntan på regeringens reform för mer solel ska få EUs godkännande bör regeringen i ett första steg låta riksdagen besluta om en skattereduktion för det elöverskott som hushållen levererar ut på elnätet, skriver bland andra Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen och Lars Andrén, Svensk Solenergi.

 

Trots goda förutsättningar för solel blir Sverige allt mer omkört av sin omvärld. Regeringen har i början av juni, efter sju års utredande, aviserat att bättre regler för solceller skjuts upp ytterligare ett halvår, den här gången till januari 2015. Orsaken är att EU väntas ha synpunkter på de regler som påverkar företagen. För att inte missa mandatperiodens sista riksdagsvotering bör regeringen i ett första steg besluta om den del av reformen som rör hushållen. Människors vilja att investera i en hållbar framtid måste tas tillvara.

Under 2013 installerades 19 MW solceller i Sverige, en mycket blygsam nivå som motsvarar produktionskapaciteten hos tre vindkraftverk – men ändå en fördubbling jämfört med året innan. Potentialen och viljan att bygga solel är oändligt mycket större än så. En Sifoundersökning visade nyligen att solpaneler är den mest prioriterade energiinvesteringen för villaägare och att åtta av tio kan tänka sig att genomföra installationer på sitt eget tak.

Solceller är det energislag som byggs ut snabbast i hela världen, och i takt med det minskar behovet av ohållbara energikällor. Men trots den positiva statistiken och starkt folkligt stöd har Sverige halkat efter i en internationell jämförelse. Under 2013 var produktionen av solel i Sverige totalt 40 miljoner kilowattimmar, vilket per invånare innebär 4 kWh solel. I Tyskland var motsvarande produktion per invånare hundra gånger så stor, cirka 400 kWh, i Danmark 90 kWh.

 

Marknadsmässigt betalt

Orsaken till vårt nationella tillkortakommande är dåliga villkor för mikroproduktion av förnybar el. För att råda bot på detta har regeringen lämnat propositionen Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el till riksdagen. I korthet innebär regeringens förslag att mikroproducenter av förnybar el får ersättning i form av en skattereduktion för det elöverskott som levereras ut på elnätet. Genom avtal med en elhandlare får de också marknadsmässigt betalt för sin överskottsel.

Den efterlängtade propositionen kom för två månader sedan och har föregåtts av hela sju års diskussioner och olika utredningar. Knäckfrågan har gällt hur man ska kunna ersätta mikroproducenter för överskottsproduktion av förnybar el, utan att bryta mot EUs skatteregler.

Regeringens föreslagna skattereduktion är en i många avseenden bra lösning, som bland annat innebär att mikroproducentens överskott som matas in på nätet blir prissatt till marknadspris. Den föreslagna lösningen innebär även att mikroproducenterna får timvis mätning och därmed incitament att styra sin egen förbrukning till tider då tillgången på el är god. Det betyder att de som bidrar med förnybar solel gör dubbel nytta, genom att även driva utvecklingen mot framtidens smarta elnät.

Enligt regeringens proposition skulle de nya reglerna träda i kraft den 1 juli, men nu hotas reformen av ytterligare förseningar. Regeringen behöver nämligen ett godkännande från EU, innan förslaget kan behandlas och beslutas i riksdagen.

Energiminister Anna-Karin Hatt twittrade nyligen följande: ”Så snart vi fått ett godkännande av EU kommer Riksdagen kunna besluta om skattereduktionen. Vi har prio på den frågan förstås!”. I början av juni meddelade regeringen att den föreslagna skattereduktionen sannolikt inte är förenlig med EUs statsstödsregler, och att genomförandet därför skjuts upp i ytterligare ett halvår.

 

Ett bättre alternativ

Men regeringen och Anna-Karin Hatt har ett betydligt bättre alternativ! Riksdagens sista votering före valet i höst är den 26 juni. För att inte missa detta tillfälle bör regeringen i ett första steg låta riksdagen besluta om en skattereduktion för hushållen. EUs statsstödsregler gäller bara företagens skattereduktion.

I nästa steg bör självklart även företag omfattas av reformen. Detsamma gäller alla dem som saknar möjligheter att bygga solceller på egna tak, men som vill köpa andelar i solcellsanläggningar.

Det är onödigt att låta en viktig reform vänta när vi kan ta vara på människors vilja att investera i en hållbar framtid!

 

Svante Axelsson
generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Håkan Wirtén
generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Lars Andrén
ordförande Svensk Solenergi

Johan Öhnell
ordförande Oberoende Elhandlare och Solkompaniet

Mats Fagerström
vd Telge Energi

Göran Ernstson
koncernchef Umeå Energi

 

Publicerat i GP 23 juni 2014