Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2014 / Från ord till handling
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2014-10-09
|Politik

Från ord till handling

Svensk Solenergi noterar och välkomnar den nytillträdda regeringens satsningar på förnybar energiteknik. Det är extra glädjande att solenergi nämndes i regeringsförklaringen.

 

Vi är också tillfreds med att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i sin energiöverenskommelse inte bara tar upp stödet till solkraft och elcertifikatsystemet utan också att det ska vara enkelt och lönsamt att producera sin egen el.

Planeringsmål

Vi noterar också att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har föreslagit ett planeringsmål om 4 TWh solvärme och 4 TWh solel vilket överensstämmer med Svensk Solenergis mål.

För att kunna infria dessa mål bör, enligt oss som branschorganisation, Energimyndigheten få ett tydligt uppdrag att kartlägga möjligheterna, utmaningarna och hindren för att kunna uppnå planeringsmålen.

Mikroproduktion och elcertifikat

Det är nu viktigt att regeringen skyndsamt inför den skattereduktion för mikroproducerad elproduktion som utretts under 2013 och föreslagits för riksdagen. Vidare är det av stor vikt för solbranschen att investeringsstödet för solel finansieras fram till och med 2016. Svensk Solenergi ser också gärna att systemet med elcertifikat snarast justeras så att solcellsanläggningar kan rapporteras på ett enkelt sätt.

Från ord till handling

Svensk Solenergi vill också passa på att önska den nya regeringen lycka i arbetet med att omsätta ord i handling. 

 

för Svensk Solenergi

Lars Andrén, ordförande

Pia Johansson, vice ordförande
Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare

 


Läs om Svensk Solenergis krav på en plan för solenergi i Sverige