Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2014 / Hundra procent solvärme och bioenergi
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2014-05-16
|Debatt

Hundra procent solvärme och bioenergi

Att kombinera solenergi med en ved- eller pelletspanna spar tid och ökar verkningsgraden. Under många år har ett samarbetsprojekt pågått med bioenergibranschen, som nu kommer att intensifieras.


Solvärme och biobränsle har en bra samverkan. Allt sedan solvärmen på allvar introducerades i Sverige, i början av 1980-talet, har kombinationslösningar tillsammans med biobränsle varit särskilt intressanta. En stor och viktig målgrupp för solvärmeföretagen har bland annat alla landets vedeldare varit. Att kombinera en vedbränsleanläggning med solvärme ger många fördelar. Även pelletsanläggningar kombineras ofta med solvärme och uppnår samma fördelar. Systemverkningsgraden förbättras och användarna kan i stort sett halvera sin bränslesäsong tack vare solvärmen, vilket i första hand sparar bränsle, men också en hel del tid. 

Under några år har Svensk Solenergi drivit ett gemensamt projekt med Pelletsförbundet och SVEBIO i syfte att föra fram fördelarna i att kombinera solvärme och biobränsle. Projektet går under arbetsnamnet 100 % förnybar värme, och navet är webbplats. Där finns allmän fakta om pelletseldning och solvärme, klimat och ekonomi, länkar till respektive branschförenings medlemssidor och möjlighet att lämna en intresseanmälan för att få en kostnadsfri offert.
 

Nystart 

Projektet har under våren 2014 genomgått en nystart genom att förnya hemsidan. En rad riktade informationsaktiviteter ska genomföras, bland annat till landets alla energi- och klimatrådgivare. En riktad kampanj genomförs också mot det mellanskaliga segment som fortfarande använder olja för uppvärmning eller för industriella processer. 

Sverige har goda försättningar att utnyttja solenergi, både för omvandling till värme och tappvarmvatten och för omvandling till el. Solvärmetekniken har utvecklats under många år och integreras i allt större omfattning med andra värmesystem. Och som sagt kombinationen med biobränsle är extra intressant eftersom solvärmen kan ersätta det vi kallar för låglasteldning och på så vis öka en bränsleanläggnings systemverkningsgrad. 

I kombination med pelletseldning blir det därför ekonomiskt intressant med solvärme. Inte bara för att en bättre bränsleekonomi uppnås utan också för att solvärmen halverar eldningssäsongen för villaägare och på så vis ökar bekvämligheten. För större projekt blir det intressant i och med att solvärmen kan spara tid för driftpersonal.

Intressanta projekt 

Många intressanta projekt genomförs och ett som uppmärksammats, och även fått många priser (bland annat Svensk Solenergis pris för Årets Anläggning 2013), är Vallda Heberg utanför Kungsbacka, som EKSTA Bostads AB genomfört. I Vallda Heberg kombineras solfångare med en större pelletspanna och området kan på så vis få sin uppvärmning från 100 procent förnybar energiteknik, lokalt producerad och med minimal klimatpåverkan. Genom att sätta höga mål och utveckla systemlösningen kommer solvärmen att stå för cirka 40 procent av årsvärmebehovet (inklusive tappvarmvatten). EKSTA är inte unika – detta skulle alla kunna uppnå vid nyproduktion, genom eftertänksamhet vid projekteringsarbetet.

Hundra procent förnybart 

Projektet 100 % förnybar värme vill uppmärksamma möjligheterna att skapa intressanta systemkombinationer mellan solvärme och pellets. Besök hemsidan och sprid gärna vidare i era nätverk. Vårt mål är att skapa hållbar värmeförsörjning med minimal miljö- och klimatpåverkan och det kan vi uppnå genom ökad användning av solvärme och biobränsle.

Det är inte svårare än att solen skiner och träden växer!

Lars Andrén, ordförande Svensk Solenergi
Li Lindström, kansliansvarig Svensk Solenergi

 


Denna krönika publicerades i Energimagasinet nr 3, 2014. Tidningen är en medlemsförmån och distribueras till samtliga medlemmar i Svensk Solenergi.