Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2014 / Installerad solcellskapacitet 2013
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2014-03-14
|Statistik

Installerad solcellskapacitet 2013

Installationstakten för solceller i Sverige fortsatte att öka under 2013.


Totalt installerades det under året 19 MW, vilket är mer än dubbelt så mycket som de 8,3 MW som installerades under 2012.

I början av 2013 fanns det totalt 16,8 MW inkopplat på de svenska elnäten.

Privatpersoner och företag bidrog till att fördubbla den totala nätuppkopplade solcellskapaciteten i Sverige då ytterligare 17,9 MW kopplades upp under 2013. Marknaden för fristående solcellssystem ökade något, från 0,8 MW under 2012 till 1,1 MW under 2013. Räknar vi med de fristående system som sålts genom åren låg den kumulativa solcellskapaciteten i Sverige på 43,1 MW i slutet av 2013.

Denna kapacitet producerar uppskattningsvis 38,8 GWh per år, vilket utgör ungefär 0,03 % av Sveriges totala elkonsumtion. Den starka tillväxten de senaste åren beror främst på sjunkande systempriser samt ett ökande intresse för solceller i Sverige.

Enligt statistik från Johan Lindahl, Ångströmlaboratoriet.