Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2014 / Remissyttrande, komplettering: Beskattning av mikroproducerad el
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2014-07-31
|Politik

Remissyttrande, komplettering: Beskattning av mikroproducerad el

Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el FI2014/2293.


Svensk Solenergi (SSE) tillstyrker föreslagen komplettering. 

SSE vill vidare att ärendet får högsta prioritet för att föreslagen skattereduktion ska kunna införas senast 1 januari 2015. Det är viktigt att privatpersoner kan få göra skattereduktionen så snart som möjligt, dels för att genomförandet redan för­senats, dels för att det finns en stor osäkerhet kring framtida stöd för mikroproduktion av förnybar el vilket sammantaget har en mycket negativ inverkan på marknads­utvecklingen.

I det fall EUs godkännande av förslaget med avseende på företag dröjer, bör föresla­gen skattereduktion kunna träda i kraft den 1 januari 2015 med ett förbehåll att skattereduktion för företag först kan börja gälla då EU godkänt densamma.  Detta för att undvika en ytterligare försening av föreslagen skattereduktion.

Vårt yttrande har tagits fram i samråd med Svensk Vindkraftförening (SVIF), Svensk Vattenkraftförening (SVAF) och Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO).

 

Stockholm den 31 juli 2014

Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare

jan-olof @ svensksolenergi.se

070-53 731 53

 

Remissyttrande Beskattning av mikroproducerad el oktober 2013.