Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Solfångande tak i Skåne
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2014-02-18
|Övrigt

Solfångande tak i Skåne

Senast 2020 ska Region Skåne vara 100 procent fossilbränslefritt. Som en del i att stödja detta mål kartlägger nu Region Skåne sina byggnader för att se var det passar att placera solceller.

För att Region Skåne ska nå sitt mål om att klara sig helt utan fossila bränslen redan om sex år, börjar regionen nu gå igenom vilka takytor, framför allt på sjukhusen, som passar för att sätta upp solceller på.

Kartläggningen som börjar med universitetssjukhuset i Lund görs med hjälp av satellitbilder som visar takens läge i förhållande till solen och på så sätt bildar en solkarta.

Läs mer på Region Skånes sajt