Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2014 / Solvärmesamarbete med VVS Företagen
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2014-03-31
|Övrigt

Solvärmesamarbete med VVS Företagen

VVS-installatörerna har en viktig roll om vi ska få fler att använda solvärme. Om de inte känner till eller känner sig trygga med att installera solvärmesystem kan de heller inte rekommendera ett solvärmesystem.


Vid NordBygg (Stockholmsmässan 1–4 april) kommer vi att marknadsföra tre systempaket i samarbete med VVS Företagen. Systempaketen ska göra det enklare för leverantörer att marknadsföra solvärmesystem mot installatörer, samtidigt som det ska göra det enklare för installatörer att hitta etablerade leverantörer och mark­nads­föra solvärmesystem för småhus. Meningen är också att det ska bli enklare för småhusägare att hitta solvärmesystem som passar just deras förutsättningar.

Tre systempaket

De system som beskrivs är ett system med varmvattenberedare (eller ackumulatortank) för hus med elvärme (SOL-VV) och två system, ett med biobränsle (SOL-BIO) och ett med värmepump (SOL-VP), båda med ackumulatortank för hus med vattenradiatorer och/eller golvvärme. Marknadsföringen görs med två broschyrer, en mer teknisk för leverantörer  Solvärmesystem – Småhus och installatörer och en konsumentinriktad för småhusägare.

Energimärkning, A+, A++ eller A+++ 

Introduktionen av systempaketen i anslutning till NordBygg kommer under våren att kompletteras med artiklar i tidningar och riktade utskick till småhusägare för att informera om systempaketen. En viktig drivkraft i sammanhanget är att det 2015 kommer energimärkning på varmvatten­beredare, värme­pannor och värmepumpar för småhus. Och då kommer det i princip att behövas system med solvärme för att få A+, A++ eller A+++.