Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2015 / Det saknas en plan för svensk solenergi
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-02-04
|Debatt

Det saknas en plan för svensk solenergi

REPLIK. Vi håller inte med om att svensk solkraft favoriseras. Det är precis tvärtom. Det finns över huvud taget ingen genomtänkt strategi för att utveckla solenergi i Sverige, skriver Jan-Olof Dalenbäck på Svensk Solenergi.


Per Kågeson konstaterar i sin debattartikel att kostnaderna har minskat påtagligt och att solenergi kommer att ha stor betydelse för elförsörjningen i andra delar av världen, men att vi inte har de förhållande som krävs i Sverige. I ett kort perspektiv har han delvis rätt, men i ett längre tror vi han har fel när det gäller svenska förhållanden.


Olika förnybara energislag har sina fördelar men också sina nackdelar. All användning av förnybar energi kräver stora arealer.

Solenergi i form av direkt omvandling till el och värme i solceller och solfångare är den teknik som har högst areaverkningsgrad av alla förnybara energislag. Därför är det högst relevant att ha en nationell strategi för hur man kan utveckla och använda solenergi. En sådan strategi saknas helt i Sverige, och detta vid en tidpunkt då vi har såväl starka moraliska skyldigheter som tekniska och ekonomiska förutsättningar att utveckla och öka användningen av alla förnybara energislag.


En annan fördel med solenergi är att den i princip kan användas överallt och har samma verkningsgrad oavsett storlek. I begränsad omfattning gäller det också landbaserad vindkraft och bioenergi om man accepterar lägre energiutbyte. Det gäller inte vattenkraft som kräver vattendrag med fallhöjd.


En tredje fördel med solenergi är att den är ljudlös och kan integreras i befintliga infrastrukturer, utan att ta ytterligare mark i anspråk. Detta gäller även vindkraftverk förutsatt att man accepterar dem visuellt. Medan bioenergi kräver stora dedikerade arealer, om man inte som i Sverige kan utnyttja det som blir över hos en stor skogsindustri. Och vattenkraft kräver stora dammar om den ska regleras.


I ett längre perspektiv är det i det närmaste självklart att solenergi måste och kommer att fungera på en energimarknad som beror på tillgång och efterfrågan. Då kommer användningen av solenergi att variera mellan olika länder. Detta beroende på solinstrålningens varaktighet och energibehovens framtida samvaraktighet, och vilka andra förnybara alternativ som finns tillgängliga.


Det må vara att vi i norr har mindre solstrålning än längre söderut på kontinenten. Men vi använder mycket energi och vi kan kombinera solenergi – såväl för el som för värme – med vindkraft, vattenkraft och bioenergi på ett sätt som inte är möjligt i så många andra länder.

Skulle vi sedan basera vår nationella näringslivsutveckling på vad vi kan använda i lilla Sverige skulle vi varken ha Volvo, Ericsson eller SKF. Däremot är det ofta en fördel om nya svenska företag ges möjlighet att utveckla och sälja sina produkter och tjänster i Sverige innan de kan ge sig ut och konkurrera på världsmarknaden.

Svensk solenergi har sedan 2009 varit konsekvent i sina krav att vi ska följa EUs direktiv och ta fram en nationell plan för hur vi kan utveckla solenergi i Sverige för att därefter kunna ta de steg som krävs. Det vi har i dag, och som Kågeson påstår snedvrider konkurrensen, är en dålig samordning mellan olika populistiska styrmedel tillsammans med olika populistiska uttalanden.

Det finns definitivt ingen som favoriserar svensk solkraft. Det är precis tvärtom.

Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare, Svensk Solenergi

 

Publicerat i Ny teknik 3 feb -15