Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2015 / Juli gav mer solkraft än kärnkraft i Tyskland
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-08-11
|Statistik

Juli gav mer solkraft än kärnkraft i Tyskland

Under juli månad generade tyska solcellsanläggningar drygt lika mycket elenergi som tyska kärnkraftverk.


Under förra månaden, juli, generade tyska solcellsanläggningar (enligt energytransition.de) drygt lika mycket elenergi som tyska kärnkraftverk. Det är ingen som räknat med att detta skulle hända förrän framåt 2020, men solcellsanläggningarna har helt enkelt byggts ut snabbare, och kärnkraftverken avvecklas tidigare, än planerat.


Effekten hos tyska vindkraftverk och solcellsanläggningar är sedan länge var för sig större än effekten hos tyska kärnkraftverk, men när det gäller energiproduktion har såväl vindkraft som solkraft (som båda har kortare utnyttjningstid) en bit kvar innan den blir större än den tyska kärnkraften. Under juli var det mycket solinstrålning (dock inte rekordmycket) samtidigt som ett kärnkraftverk tagits ur drift i juni, och att ett par andra kraftverk var tagna ur drift för revision

Resultatet blev att både solcellsanläggningarna och återstående kärnkraftverk genererade 5,2 TWh under juli. Det är i samma storleksordning som svenska kärnkraftverk genererar en normal månad.


För den som är intresserade att jämföra den tyska och den svenska elproduktionen finns här en jämförelse för maj 2015, och för de faktareportrar med flera som vill studera den tyska elmarknaden (effekt, energi och spot-priser) mer i detalj kan vi rekommendera Fraunhofers Energy Charts på www.energy-charts.de
 


Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare
Svensk Solenergi