Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2015 / Nominera till Solenergipriset 2015
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-01-22

Nominera till Solenergipriset 2015

Solenergipriset utdelas årligen, för Årets anläggning och Årets prestation, vid Svensk Solenergis årsmöte.


Nomineringen ska innehålla kort motivering som kopplar till nedan

Anläggning – som uppförts/tagits i drift under 2014

Utmärkelsen avser en anläggning som kan marknadsföras som ett bra exempel och ges till den som låtit uppföra anläggningen (anläggningsägare). Juryn ska be­akta såväl ekonomi som tekniskt utförande. Avser såväl solvärme- som solelanlägg­ningar, varför man kan överväga att dela ut två pris alternativt dela ut ett eller flera omnämnande.

Prestation – som utförts/uppmärksammats under 2014

Utmärkelsen avser ett väsentligt bidrag till utveckling och/eller införande av solenergi och ges till en person eller en organisation. Juryn ska beakta såväl forsk­nings­resultat som andra insatser med betydelse för utveckling och/eller införande av solenergi, varför man kan överväga att dela ut två pris alternativt dela ut ett eller flera omnämnande.


Prisutdelningen hålls samband med föreningens årsmöte, Nordbyggs Ecoforum, Stockholmsmässan, Älvsjö, 22 april.


Motivering inklusive eventuella bilder skickas snarast, dock senast 1 mars, till solenergipriset @ svensksolenergi.se


Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare

 

Läs om tidigare pristagare